Psykedeliska preparat vinner mark som behandlingsmetod

publicerad 4 juni 2022
- av Sofie Persson
Den amerikanske shamanen Don Howard Lawler håller i en ceremoni med San Pedro-kaktus i Peru, 2016.

Under en längre tid har vissa psykedeliska preparat fått ett uppsving runt om i världen, framför allt i och med alltmer dokumenterade effekter på psykiska problem så som exempelvis depression.

Lagstiftningen lättar nu på flera håll, och i Nederländerna arrangerar även ett svenskt företag retreat med tryfflar innehållande det psykoaktiva ämnet psilocybin.

Legalisering av cannabis har uppmärksammats på många håll i världen, men även andra mindre kända typer av psykoaktiva växter och ämnen börjar få lättare laghållning. Vissa psykedeliska preparat har i många länder blivit lagliga i religiösa sammanhang eller för behandling av psykiska problem som depression och ångest, exempelvis ketamin som numera används lagligt i USA i terapeutisk syfte. På flera håll i USA har man även avkriminaliserat användande av växtbaserade mediciner som brukas i religiösa och ceremoniella sammanhang. Ett sådant exempel är ayahuasca, en växtdryck som brukas i dylika sammanhang som traditionell medicin i sydamerikansk kultur och som har uppmärksammats för sina djupgående effekter på depression och andra känslomässiga problem.

I Sverige är psykedeliska preparat olagliga sedan 1966. I exempelvis Nederländerna däremot är det lagligt med psilocybin i tryfflar som säljs i så kallade Smart Shops. Det svenska företaget Nysnö uppmärksammas i Psykologtidningen som ett exempel på en aktör som redan i nuläget erbjuder retreater där man påbörjar programmet i Stockholm, men sedan förflyttar man sig till Nederländerna där deltagarna sedan får äta dessa tryfflar. Företaget grundades av svenska psykologer, men man menar att programmen inte handlar om behandling av psykisk ohälsa utan snarare riktar sig till friska personer med inriktning personlig utveckling.

Vår retreatverksamhet syftar istället till ett själsligt och psykologiskt utforskande i våra deltagares strävan mot ett mer autentiskt liv”, skriver man i presentationen.

Utmanande upplevelser i form av till exempel ångest eller rädsla är vanliga och en naturlig del av processen, men behöver bemötas och följas upp på rätt sätt av tränad personal, säger psykologerna Johan Erikson och Filip Bromberg som håller i retreaten.

Bromberg är även generalsekreterare i Nätverket för psykedelisk vetenskap, en ideell förening som verkar för att främja ett vetenskapligt utforskande av psykedeliska substanser.

Resultaten av dessa studier har visat på stor utvecklingspotential och en växande skara aktiva forskare uttrycker en åsikt att det finns goda skäl att vidare studera substanser inom det psykedeliska fältet för medicinskt och psykoterapeutisk bruk“, skriver man på sin hemsida.

Även i New York finns idag liknande initiativ, där exempelvis företaget MindBloom Inc har ett program där man kan ta det psykedeliska preparatet ketamin i hemmet. I programmet inkluderar man video-samtal med en psykiatriker och även obegränsad kontakt med en guide. Miami-företaget Nue Life Health håller flera sessioner med en psykolog tillsammans med ett halvt dussin piller ketamin som man kan ta hemma. Ett krav är dock att man måste ha en vän som håller sig nykter och närvarar genom hela skeendet.


Råden som ges

De allmänna råd som tenderar att betonas för den som söker psykedelisk terapi på laglig väg är att göra mycket noggrann efterforskning och vara allmänt försiktig, då långtifrån alla aktörer är seriösa eller kompetenta. Olika preparat har mycket olika effekter som även kan skilja sig starkt i sin påverkan på olika individer. Personer med en historik av exempelvis schizofreni eller psykos avråds som regel mycket starkt från psykedelika.

Personer med sårbarhet för psykos kommer att exkluderas från våra retreats i en noggrann screeningprocess, säger exempelvis Filip Bromberg och Johan Eriksson till Psykologtidningen.


 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!