Experten: Därför bör vi ta coronavirusets spridning på allvar

Coronavirusets spridning

publicerad 9 februari 2020
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Michael Zazzio är utbildad sjuksköterska och har forskat inom infektionsmedicin. Han har noga följt utvecklingen kring coronavirusets uppkomst och spridning.

Vi har ställt frågor om coronavirusets spridning, symtom och andra farhågor.

Hur oroliga ska vi vara för coronaviruset?

– Jag tycker att vi skall vara ganska oroliga. När man tittar på spridningen på coronaviruset har det bara gått lite drygt två månader sedan den första patienten iakttogs med symtom. Tittar man på SARS-viruset som man har påstått har varit mer virulent, vilket inte alls överensstämmer de med forskningsresultat som finns på det här coronaviruset, så är det så att SARS började komma igång och leda till dödsfall efter drygt fyra månader. Trots att SARS hade haft möjlighet till större spridning, så blev bara drygt 8000 smittade och 772 döda globalt sett. Nu har vi passerat den dödssiffran under gårdagen och det är mångfalt fler som är smittade av coronaviruset. Man har satt färjor i karantän. Det här viruset kan komma att spridas och i flera vågor. Det är viktigt att vara på sin vakt.

Hur smittar viruset?

– Via luftvägarna. Det är en så kallad droppsmitta.

Skulle du rekommendera munskydd?

– De har ingen eller en mycket liten skyddseffekt. Om det är så att man planerar att resa, så är det säkrast att ställa in sin resa.

Vad är det för symtom som man skall vara uppmärksam på?

– Det är framförallt hosta. Det går en mängd olika förkylningsvirus just nu. Förutom coronavirusepidemin finns det i Kina båda en svininfluensainfektion och en fågelinfluensainfektion i omlopp. Man brottas med olika typer av virus som har likvärdiga symptom och som infekterar befolkningen.

Hur ser sjukdomsförloppet ut för den som har blivit smittad?

– Det leder främst till lunginflammation, i hög utsträckning. Det finns även risk för att en bakteriell infektion av pneumokocker tillstöter i den redan inflammerade lungvävnaden. Det finns också en risk för skador på inre organ, främst på lever och njurar. Det kan vid njurskada ganska snabbt leda till döden om man inte får dialys och korrekt behandling.

Vad är det för insatser som man arbetar med i dag mot det här viruset?

– När det gäller prevention i Kina, så har man främst riktat in sig på att smittspridningsvägarna stoppas. Man har stoppat trafik till och från smittoområden. Det område i vilket det råder begränsningar berör i dag 400 miljoner människor. Det finns dock många kineser som har flytt redan innan barrikaderna sattes ut.

Vad verkar viruset ha för inkubationstid?

– Man får räkna med ett spektrum på 2-14 dagar. Det finns med andra ord en risk för eftersläpning. Även de som tillfrisknat kan vara smittobärare. Det har ett tyskt fall visat.

 

Zazzio har kontaktat den kinesiska ambassaden i Stockholm och New York samt hälsoministeriet i Kina. Han har även vänt sig till WHO, eftersom han utöver sin audiologiska specialitet har arbetat med infektionsforskning och har kunskap om virusavdödande medel och viktiga immunförsvarshöjande åtgärder som inte verkar ha satts in i kampen mot coronaviruset.

Myndigheterna har dock hittills inte gett någon respons, och Zazzio befarar att man fortfarande tar virusets spridning på alltför litet allvar.

Bland de immunförsvarshöjande åtgärder som finns rekommenderar Zazzio främst C-vitamin i höga doser och D3-vitamin i kombination med K2-vitamin. Kolloidalt silver fungerar enligt vetenskapliga studier också som en effektiv virusavdödare, i alla fall utanför kroppen, men dess effekter inuti kroppen har Folkhälsomyndigheten inte velat titta närmare på, trots att det redan finns publicerad forskning om det kolloidala silvrets avdödande effekter på andra coronavirus.

 

 

Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!