“LO:s kampanj mot oss är oseriös”

LO:s kampanj mot Sverigedemokraterna

publicerad 29 oktober 2015

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

LO:s kampanj mot Sverigedemokraterna ter sig ganska oseriös. Den kritik som organisationens vice ordförande framför handlar om allt ifrån grova räknefel till renodlade påhitt. Vad som ligger bakom detta desperata utspel kan inte vara annat än att toppar inom den socialdemokratiska, fackliga rörelsen har svårt att hantera våra framgångar i opinionen och vårt ökade stöd inom LO. Det skriver Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomiskpolitiske talesperson på Nya Dagbladet.

Vår ståndpunkt gällande vinster i välfärden lades under partiets valkonferens i mars 2014, och har inte ändrats sedan dess. Att Sverigedemokraterna i år valde att rösta på Alliansens utredningsförslag i frågan, berodde inte på att förslaget var särskilt bra, utan på att de utredningsdirektiv som regeringen föreslog höll en hel bransch som gisslan. I det läget valde partiet att lyssna till oron hos 15 000 företag, 200 000 sysselsatta och nästan 400 000 kunder, genom att besluta om bredare utredningsdirektiv. Till skillnad från Vänsterpartiet och LO är mångfald, valfrihet och konkurrens viktigt för oss i den här frågan. Att lagstifta om ett offentligt monopol är en usel idé. Det vore olyckligt för den enskilde konsumenten att vara förpassad åt ett enda alternativ.

Att Tobias Baudin tycker att det är konstigt att man inom ramen för riksdagsuppdraget träffar olika intresseorganisationer eller representanter för arbetsmarknadens parter får stå för honom. Det tänkte jag fortsätta med och jag har även gjort klart att jag gärna har en dialog också med LO. Det borde rimligen ligga i deras intresse att förse mig som lagstiftare med åsikter och information.

Att anslaget till kommunerna är lägre i vår budget beror på en kombination av utgiftsminskningar och intäktsökningar på andra håll i statsbudgeten, där besparingar på en minskad invandring förklarar merparten. Där återfinns minskade kostnader för skola, sjukvård, försörjningsstöd, boendeinsatser, kommunala arbetsmarknadsåtgärder med mera. Om det är LO:s uppfattning att kommunsektorn inte drabbas av ökade utgifter som ett resultat av nuvarande invandring ligger bevisbördan på Tobias Baudin och övriga fackpampar. Denna uppfattning delas knappt av någon annan.

I Sverigedemokraternas budget finansierar vi en rättighet att växla upp till heltid för alla ofrivilligt deltidsanställda i den offentliga sektorn. Det skulle medföra ytterligare 25 000 helårsarbetskrafter inom välfärden. Tillsammans med satsningar på kompetens- och vidareutveckling, inte minst genom en vidaresatsning på omvårdnadslyftet, borgar det för en högre lön, vilket tillsammans med andra åtgärder syftar till att göra vård- och omsorgsyrkena betydligt mer attraktiva.

Att som regeringen, med stöd av LO, driva västvärldens mest omfattande invandring per capita utgör däremot ett konkret hot mot välfärden, vilket inte minst blev tydligt av det besparingsdekret som nyligen gick ut från finansministerns kansli.

 

 

Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraterna
Ekonomiskpolitisk talesperson

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!