Visselblåsare: FBI skapar ”högerextrem terrorism”

publicerad 3 oktober 2022
- av Redaktionen
FBI hävdar att anklagelserna är "grundlösa".

En tidigare FBI-agent avslöjar att majoriteten av landets ”högerextrema terrordåd” eldats på och uppviglats från säkerhetstjänsten av politiska skäl.

Det finns inga krav på att någon ska anklagas för brott för att man ska kunna starta en nationell säkerhetsundersökning, säger visselblåsaren Kyle Seraphin.

Den tidigare FBI-agenten Kyle Seraphin, som arbetade inom säkerhetstjänsten under sex år, berättar nu sanningen om den växande ”högerextrema terrorismen”.

Han beskriver hur majoriteten av de fall FBI undersöker grundar sig i att säkerhetstjänsten själva uppviglat till sådana terrorbrott, rapporterar Washington Times.

Min grupp tilldelades 20-25 olika högprofilerade terrororganisation- eller terrorutredningar mellan 2018 och 2021. Det jag såg, som den mest uppenbara saken, var att det finns tre problem med kontraterrorism-utredningar, berättar Seraphin. För det första är efterfrågan efter utredda vit makt- (relaterade terrorbrott) mycket större än vad det finns sådana. För det andra är FBI:s regelbok alltid otvetydigt moraliskt ekvivalent med brottsprovokation när det kommer till kontraterrorism, trots att lagen inte tillåter det.

Det tredje problemet är att FBI inte har några tydliga riktlinjer för hur man ska prioritera utredningar, enligt visselblåsaren. Varje enskilt FBI-kontor får sköta sina prioriteringar helt själva inom sitt ansvarsområde. Det krävs heller ingen brottsmisstanke för att påbörja en utredning, utan det kan räcka att exempelvis FBI tror att någon äger ett vapen för att kunna utreda den personen eller någon i dess närhet.

Det finns inga krav på att någon ska anklagas för brott för att man ska kunna starta en nationell säkerhets-undersökning. Inga. Det behöver inte finnas något underliggande brott alls, säger han.

FBI kallar uppgifterna ”grundlösa” och förnekar de uppgifter som visselblåsaren lämnat om brottsprovokationer inom den nationella miljön.

Denna kommentar är felaktig och representerar ett tydligt missförstånd av policyn och praxis i FBI-utredningar, säger FBI i ett uttalande.

Seraphin sparkades från FBI efter att han vägrat att vaccinera sig mot covid-19. I ett avskedsbrev nämndes inte hans vaccinationsstatus, men FBI hänvisade till Seraphins ”personliga uppförande” och ”oro över hans omdöme, trovärdighet och pålitlighet kring att hemlighålla känslig information”.

Tidigare har det rapporterats kritik från FBI-agenter att regeringen kraftigt överdriver det påstådda terrorhotet från vita nationalister, samt att man pressar myndigheten att utreda sådana fall trots brist på belägg.

Agenter har exempelvis vittnat om hur FBI-avdelningar öppnar utredningar endast för att fylla kvoter och för att chefer ska få större chanser till befordring inom myndigheten. Flera FBI-agenter från New York har också berättat om hur deras chefer öppnar utredningar av rent karriäristiska skäl.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.