Splittrad syn på Ryssland, Ukraina och Nato

publicerad 17 juli 2023
- av Jan Sundstedt
Volodymyr Zelenskyj och Vladimir Putin.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En färsk undersökning visar att Ryssland och dess president Vladimir Putin fortsätter att uppfattas negativt av människor runt om i världen. En stor andel uppfattar Ryssland och Putin i negativ dager samtidigt som synen på Zelenskyj är mer splittrad.

Inställningen till Nato bland dess medlemsländer är samtidigt förhållandevis positiv om än sjunkande i exempelvis Ungern och USA.

Som framkommer i en ny undersökning från Pew Research Center (PEW), fortsätter Ryssland och dess president Vladimir Putin att betraktas negativt av människor runt om i världen.

En median på 82 procent av de vuxna i 24 länder har en negativ syn på Ryssland. En liknande andel har inte förtroende för Putin när det gäller världsfrågor – inklusive nio av tio eller mer i Sverige, Polen, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Australien, Japan och USA.

Förtroendet för Zelenskyj varierar

Rankingen av Ryssland och dess ledare sjönk kraftigt i många länder efter intåget i Ukraina i februari 2022, och i årets undersökning är rankingen den lägsta någonsin i en rad länder.

I motsats till Vladimir Putin är Volodymyr Zelenskyj betraktad på ett mer positivt sätt. Medan en median på 11 procent uttrycker förtroende för den ryske ledaren, har 51 procent förtroende för Zelenskyj.

Synen på Zelenskyj varierar emellertid mellan olika länder och mindre än hälften har förtroende för hans ledarskap i 10 länder – inklusive Nato-länderna Ungern, Grekland och Italien.

Sverige sticker ut

Befolkningen i Ungern, Indien och Grekland är mer positivt inställda till att behålla tillgång till Rysslands olje- och gasreserver. Svenskar och polacker är mest benägna att bibehålla en hård linje mot Ryssland – detta trots att samtliga sanktionspaket visat sig främst drabba den egna populationen och inte Ryssland.

Förtroendet för Volodymyr Zelenskyj visar sig också vara som allra högst i Sverige. Hela 86 procent av de som deltagit i undersökningen håller den ukrainske presidenten högt i rang, jämfört med endast 11 procent i Ungern.

Den positiva inställningen till Nato varierar från 93 procent i Polen till 40 procent i Grekland. Även här hamnar Sverige högt upp, med 78 procent som uttrycker en positiv syn på alliansen.

Datainsamlingen gjordes före den paramilitära organisationen Wagner Group och dess ledare Prigozhin i slutet av juni iscensatte en protestaktion mot den ryska militära ledningen. Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 22 maj 2023 bland 30 861 personer i 24 länder.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!