Sovjets siste ledare avliden

publicerad 31 augusti 2022
- av Sofie Persson
Michail Gorbatjov under miljöceremonin Green Star Awards 2013.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Michail Gorbatjov, Sovjetunionens siste ledare, har avlidit 91 år gammal efter en lång tids sjukdom. Han är framförallt känd för de politiska reformer han införde som bland annat innebar ökad yttrandefrihet och föregick den totalitära statens fall 1991.

Sovjetunionens åttonde och siste ledare Michail Gorbatjov blev generalsekreterare för kommunistpartiet 1985 och är bland annat känd för att ha infört politiska reformer som ändrade det sovjetiska samhället under det sena 1980-talet. Glasnost – ryska för “öppenhet” – kallades det som handlade om reformer kring ökad yttrandefrihet som även innebar en större journalistisk frihet. Perestrojka – “ombyggnad” – var termen för de liberaliseringar som gjordes inom ekonomin.

Gorbatjov arbetade även flitigt med utrikes relationer och slöt 1987 ett avtal med USA:s president Ronald Reagan som innebar att man avskaffade alla medeldistansrobotar inom kärnvapenutrustning. Detta INF-avtal brukar ses som början på slutet av Kalla Kriget. För detta erhöll Gorbatjov Nobels fredspris 1990.

1990 blev han även Sovjetunionens förste president, men fick den 25 december 1991 lämna över posten till den ryska delrepublikens president Boris Jeltsin. Sovjet löstes därmed upp som statsbildning och delades in i självständiga länder enligt hur sovjetrepublikerna var indelade.

Efter Sovjetunionens fall fortsatte Gorbatjov att engagera sig politiskt.1996 kandiderade han i det ryska presidentvalet, men fick ett svagt stöd. År 2000 startade han Rysslands socialdemokratiska parti, vilket dock ogiltigförklarades 2007 på grund av för få medlemmar.

Michail Gorbatjov blev 91 år och avled efter en lång tids sjukdom på ett sjukhus i Moskva.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!