Minderåriga exponeras allt mer för porr

publicerad 25 augusti 2022
- av Sofie Persson
Barns första exponering av pornografi sker ofta av misstag.

Den genomsnittliga åldern för att se porr för första gången är 11 år. Ökad risk att utveckla ångest, skam, dåliga sociala band, missbruk samt ett missnöje med sin kropp är några av de konsekvenser som korrelerar med exponering för pornografiskt material i ung ålder. Det framkommer bland annat i organisationen Exodus Crys sammanställning.

Exodus Cry har länge arbetat för att bekämpa både trafficking, sexuell exponering av kvinnor och barn samt mot porrindustrin generellt. Tidigare har man arbetat med kampanjen Traffickinghub för att stänga ner porrjätten Pornhub, som man menar sysslar med bland annat trafficking och använder sig av minderåriga i sina filmer.

Förra året startade man även kampanjen ”Protect Children Not Porn”, som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om. Att döma av statistik som Exodus Cry har sammanställt vittnas om en skrämmande verklighet angående barn och deras exponering för pornografi.

10-åringar tittar på porr

Vid 13 år eller yngre har 69 procent av pojkar och 23 procent av flickor sett pornografi. Den genomsnittliga åldern för att se porr för första gången är 11 år. Idag är det lätt att komma åt pornografi, men även att av misstag exponeras för den. Hela 62 procent av barn 11-13 år menar att deras första exponering skedde av misstag.

I en studie fick föräldrar frågan om deras barn tittar på pornografi och då svarade 75 procent om att deras barn inte sett porr på internet. Däremot svarade 53 procent av dessa barn att de visst gjort det. Faktiskt visar vissa studier att 22 procent av minderåriga porrkonsumenter är barn under 10 år och 36 procent är 10 till 14 år. Bland alla tonåringar har 90 procent tittat på pornografi på internet och 10 procent anger att de gör det dagligen.

Ångest och objektifiering

I flera studier har man även kommit fram till att om man ser på porr vid ung ålder finns en ökad risk att utveckla ångest, skam, dåliga sociala band, missbruk samt missnöje med sin egen kropp. Det finns också ett större risk att uppfatta kvinnor som enbart sexobjekt om man ser på pornografiska filmer.

Det har rapporterats i flera studier att det finns ett samband mellan frekvent pornografitittande och att ha en mer accepterande inställning till sexuellt våld. Det har man funnit hos pojkar så unga som 14 år. 10 till 15-åringar som tittar på våldsam pornografi har cirka fem gånger större risk att bli sexuellt aggressiva jämfört med de som inte konsumerar porr. En studie gjord på 14 till 19-åringar visar att även flickor som tittar på pornografi korrelerar med ökad risk att bli utsatt för sexuellt våld.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!