Kissinger förutspår insats i Iran

publicerad 27 juni 2012

Henry Kissinger hävdade i ett tal i Israel att de närmaste månaderna kommer vara avgörande för ”den iranska frågan” som han själv uttryckte saken.

Kissinger om situationen i mellanöstern

Kissinger mottog pris på en gala i Israel och i sitt tal så ifrågasatte han vid vilken punkt förhandling med Iran skall anses ha nått sin ände. I 10år har internationella säkerhetsrådet bestämt fastslagit att ett Iranskt kärnvapenprogram är oacceptabelt och vid någon punkt i förhandlingarna så kommer man bli tvungen att definiera vad man från säkerhetsrådets sida menar med oacceptabelt fortsatte Kissinger och menade att internationella insatser mot Iran låg nära till hands.

Flera av de stater som utpekats av USA och Israel som skurkstater har upplevt omfattande inre oroligheter det senaste året viket gått under benämningen den arabiska våren i media. Ett flertal av dessa stater som Tunisien, Egypten och Yemen har tvingats byta styre i landet till följd av dessa inre uppror av statsfientliga grupperingar, även i Libyen startade det våldsamma regimskiftet som inre oroligheter som då de besvarades från Libyens ordningsmakt fick militärt stöd från väst. Syrien är senast i raden av ovanligt välkoordinerade folkuppror i Mellanöstern som kräver förändring av landets styre.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!