Utrikes

Jaktlicenser för elefant auktionerades ut i Botswana

Nu är det återigen möjligt att jaga elefant i Botswana.

2019 beslutade Botswana att återigen göra elefantjakt lagligt i landet. Nyligen auktionerade man ut de första jaktlicenserna sedan lagen slopades, ett beslut som får hård internationell kritik.

2014 förbjöds elefantjakt i Botswana, men fem år senare upphävdes förbudet. Botswana har världens största population av elefanter och de licenspaket som nu auktioneras ut omfattar tio elefanter vardera som ska jagas i utvalda områden där dessa anses ställa till problem för jordbrukare, skriver SVT.
Det är dock oklart hur många licenser som faktiskt sålts och djurskyddsorganisationer har riktat kraftig kritik mot Botswanas tilltag som man också menar riskerar att vara kontraproduktivt ekonomiskt eftersom turismen till landet istället kan minska.

Till skillnad från övriga Afrika har elefantpopulationen i Botswana ökat sedan 1990-talet och landet inhyser nu en tredjedel av Afrikas 415 000 elefanter. Regeringen i landet menar att elefanterna har börjat ställa till med problem för lantbrukare genom att förstöra grödor och mark och att jakten är direkt nödvändig.

Huvudanledningen till att elefantbeståndet i resten av Afrika har minskat de senaste decennierna är den omfattande elfenbensjakten och handeln med dessa ben.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!