Illinois-gymnasium vill göra om betygsystem – för att gynna svarta

Etnisk undanträngningspolitik

publicerad 3 juni 2022
- av Jan Sundstedt

Eftersom svarta och latinamerikanska elever presterar mycket sämre än vita och östasiatiska elever vill styrelsen för ett amerikanskt gymnasium att betygssystemet görs om.

Bland annat ska dåligt uppförande, skolk och försenade inlämningsuppgifter ignoreras och ingen ska heller längre kunna få det lägsta betyget.

Förändringarna som skolstyrelsen för Oak Park and River Forest High School i Illinois nu inför innebär bland annat att lärarna beordras att ignorera ”variabler” som man påstår är diskriminerande och skadar svarta elevers betyg på ett ”oproportionerligt sätt”, – elever ska därför inte längre straffas för skolk, dåligt uppförande eller för att inte ha lämnat in sina skolarbeten i tid, skriver West Cook News.

Traditionell betygsättning vidmakthåller orättvisor och ökar klyftorna”, påstår man bland annat. Istället ska lärarna nu ägna sig åt vad som beskrivs som ”kompetensbaserad betygssättning” och sluta underkänna elever även om de misslyckas med kunskapsmålen – istället ska man uppmuntra och belöna ”framsteg över tid”.

Förespråkare av rasbaserad betygssättning har i många år hävdat att det behövs helt nya betygskriterier för att svarta elever ska få bättre resultat och flera skoldistrikt i USA ”experimenterar” redan med åtgärder som att eleverna får göra om proven hur många gånger de vill, att deras misskötsel i skolmiljön ignoreras vid betygsättande eller att de helt enkelt inte spelar någon roll om eleverna faktiskt närvarar på föreläsningar och lektioner.

Gymnasieskolan har även tagit fram statistik kring hur de olika etniska grupperna presterar på högskoleproven och där framgår att 77 procent av de svarta eleverna underkänns – jämfört med 25 procent av de vita eleverna och 27 procent av asiaterna.

Skolan i fråga har också efter skarp kritik från elever och allmänhet publicerat ett pressmeddelande där man påstår att West Cook News sprider felaktigheter, har missuppfattat situationen och att skolan inte har några planer på att bedöma eleverna utifrån ett rasbaserat betygssystem.

Man hävdar vidare att skolan kommer att hålla ett möte med elever och föräldrar innan man eventuellt genomför förändringar i betygssystemet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!