Finska journalister döms för ”röjande av statshemlighet”

publicerad 30 januari 2023
- av Isac Boman
Åklagare yrkade på fängelsestraff, men Helsingins Sanomats journalister klarade sig med dagsböter i domen i Helsingfors tingsrätt (till vänster i bild).

Efter att ha publicerat hemligstämplade dokument om Finlands hemliga underrättelseverksamhet har nu journalisterna Tuomo Pietiläinen och Laura Halminen dömts i Helsingfors tingsrätt. Domen är unik i Finlands historia och kritiker menar att den fällande domen hotar landets pressfrihet.

Bakgrunden till åtalet är ett reportage om den finska försvarsmaktens hemlighetsfulla Signalunderrättelsecentret och dess arbetsuppgifter, organisation och verksamhet som 2017 publicerades i Helsingin Sanomat.

Bland annat framkom att underrättelsetjänsten uttryckt stark oro kring byggandet av gasledningen Nordstream och pekat på att denna och dess servicetorn skulle kunna användas för fientlig underrättelseverksamhet eller liknande militära aktiviteter.

Åklagaren krävde att de båda journalisterna och deras chef skulle dömas till minst ett och ett halvt års fängelse för röjande av statshemlighet då de publicerade uppgifterna var hemligstämplade och skadade Finlands nationella säkerhet.

Något fängelsestraff blev det dock inte i tingsrätten – men två av tre åtalade dömdes. Pietiläinen fick 50 dagsböter och Halminen förklarades skyldig men undgick påföljd. Deras chef friades däremot med motiveringen att det inte bevisats att han ”deltagit eller bistått i brottsprocessen”.

Enligt tingsrätten innehöll journalisternas artikel ”flera uppgifter som borde ha hållits hemliga för att skydda Finlands yttre säkerhet” och faller därför inte inom ramen för pressfriheten.

Samtliga åtalade har nekat till brott. Sedan tidigare har finländsk polis också genomfört husrannsakan hos en av de dömda journalisterna och beslagtagit dennes arbetsmaterial.

– Enligt oss har all information som framgår i artikeln varit offentlig, föråldrad och eller obetydlig för den nationella säkerheten, sa journalisternas advokat Kai Kotiranta och pekade på att all information som publicerats var mer än ett decennium gammal.

Helsingin Sanomats tidigare chefredaktör Kaius Niemi kommenterar saken med att hotet om fängelsestraff för tre av Helsingin Sanomats journalister äventyrar den fria informationsförmedlingen i Finland, och han får medhåll av tidningens nuvarande chefredaktör och ansvarig utgivare, Antero Mukka.

– Processen i sig har skadat pressfriheten i Finland. Hot om att fängsla journalister är tillräckligt för att skapa en avskräckande effekt om att rapportera om nationell säkerhet och militära angelägenheter, säger Mukka.

Den finska försvarsmakten har tidigare avslöjat mycket lite information om Signalunderrättelsecentret och man har inte ens offentliggjort var centret är beläget. Det kan också noteras att de flesta anklagelser mot journalisterna förkastades av rätten och att domen ännu inte har vunnit laga kraft.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!