Donald Trump stödjer nederländskt bondeuppror

publicerad 27 juli 2022
- av Jan Sundstedt
tal
Donald Trump under talet i Tampa, Florida.

Det är fruktansvärt vad som händer där, uttryckte Donald Trump i ett tal till konservativa ungdomar i staden Tampa, Florida, den gångna helgen. Trump åsyftade det bondeuppror som för närvarande pågår i Nederländerna.

I det två timmar långa talet antydde han också en ny kandidatur till presidentvalet 2024.

Trump hann även med att benämna det, som av somliga går under begreppet “klimatkrisen”, för ett påhitt och hävdade att den pågående och eskalerande situationen riskerar att leda till svält.

För tillfället motsätter holländska bönder sig tappert klimattyranniet från den holländska regeringen, som vill skära ner sin produktion kraftigt trots ökande livsmedelsbrist, sade han.

Vår rörelse kämpar mot klimatfanatikerna, och vi stödjer de fredliga holländska bönderna som modigt kämpar för sin frihet. Det är fruktansvärt det som händer där, fortsatte Donald Trump.

Dessutom gjorde han gällande att nederländska bönder inte längre kan bruka sin mark, att de inte längre får gödsel och att de måste göra sig av med (avliva) sin boskap.

De vill bli av med boskapen på grund av vad den gör med jorden. Hälften av boskapen måste gå. Regeringens kväveplaner förutser en 30-procentig minskning av antalet djur, menar Trump vidare.

Bondeorganisationen Farmers Defence Force kallar den förre amerikanske presidentens ord i en kommentar för ett “stöd i ryggen”.

– Det är positivt i den mån det hjälper att komma fram till en realistisk kvävepolitik, tillägger även Bart Kemp från bondeorganisationen Agractie till tidningen De Telegraaf.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!