Ekonomi

Foto: European Central Bank/CC BY-NC-ND 2.0

Beslut om riksbankschefen på fredag

Ekonomi På fredag kommer det slutgiltiga beskedet om huruvida Stefan Ingves kommer fortsätta som Sveriges riksbankschef eller om han kommer att ersättas.


Steget efter

Annons:


Ingves: Utred om Riksbanken och FI ska slås ihop

Ekonomi Riksbankschefen Stefan Ingves vill utreda en sammanföring av Riksbanken och FI. | Samtidigt förfäktar han åsikten om att utnyttja den kapacitet som redan finns och låta Riksbanken sköta makrotillsynen.