Inrikes

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Carl Bildt anmäls till Konstitutionsutskottet

Inrikes Anmäls för att ha brutit mot offentlighetsprincipen. Morgan Johansson (S) har anmält Carl Bildt och misstänker att Regeringen medvetet undanhåller information.