Isländska kvinnor sköter oftare hushållet än män

publicerad 24 november 2023
- av Sofie Persson

På Island är det kvinnorna som sköter den största delen av hushållsarbetet, visar en ny undersökning. Män utför oftare reparationer av hem och bil medan kvinnor städar, tvättar och handlar mat.

I en ny undersökning genomförd av Gallup frågade man isländska kvinnor och män i heterosexuella förhållanden hur de fördelar hushållsarbetet inom förhållandet. 67 procent av kvinnorna svarade att de utför den största delen av hushållsarbetet medan tolv procent av männen svarade att de tar det största ansvaret, rapporterar statskanalen RUV.

Ungefär 61 procent av männen ansåg att man delar lika på ansvaret för barnomsorgen i hemmet, något som endast 40 procent av kvinnorna höll med om. Samtidigt anser 60 procent av kvinnorna att det är de som tar mest ansvar för barnuppfostran och endast sex procent av männen som anser att det är de som gör det.

Undersökningen visar också att många sysslor fördelas mellan könen. Män tar oftare ut soporna, gör reparationer i hemmet, kör bilen till verkstaden och klipper gräsmattan medan kvinnor oftare tvättar, städar badrummet och handlar mat.

Även det så kallade “tredje skiftet”, det vill säga att planera och ha koll på det dagliga vardagslivet i hushållet, utförs oftare av kvinnor. Sex procent av männen anser att det är de som till störst del ansvarar för detta, medan 76 procent av kvinnorna tvärtom anser att det är de som tar detta ansvar.

Diskning var den syssla som var jämnast fördelad mellan könen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!