Svenska naturreservat är eftersatta

publicerad 31 maj 2024
- av Sofie Persson
Bättre styrning och mer pengar behövs för att förvalta svenska skyddade naturområden.

Svenska naturreservat, nationalparker och annan skyddad natur är kraftigt eftersatta, enligt en rapport från Riksrevisionen. Skälet är primärt en bristande finansiering.

Under förra året fick Sverige 100 nya naturreservatsområden, men enligt rapporten kan man se att förvaltningen av skyddad natur inte är tillräcklig.

I regeringens budget valde man att dra ner på finansieringen av underhåll och upprustning av naturskyddsområden, vilket innebar att länsstyrelserna i år fick 48 miljoner kronor mindre till ändamålet jämfört med förra året.

Riksrevisionen pekar nu mot att det är just den bristande finansieringen som gör att underhåll och förvaltning inte lever upp till de mål Riksdagen tidigare satt.

“Förvaltas med hög ambitionsnivå”

Riksdagen har beslutat att de skyddade områdena ska förvaltas med en hög ambitionsnivå. Riksrevisionen bedömer att avsatta medel inte är tillräckliga för att förvaltningen ska nå målen som riksdagen beslutat om“, skriver man.

Vidare menar man att om den bristande finansieringen fortsätter finns det risk att dessa områden inte bibehålls eller i värsta fall går förlorade.

För att länsstyrelserna ska kunna förvalta skyddade områden effektivt, behöver regeringen förtydliga sin styrning och Naturvårdsverket utveckla sitt stöd till länsstyrelserna“.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!