Politik påverkar den biologiska mångfalden

publicerad 26 oktober 2015

Politiken påverkar hur marken används och därigenom den biologiska mångfalden, enligt en studie som publicerats i tidskriften PLOS ONE.

Forskarna har studerat hur mångfalden delades upp mellan Österrike, Slovenien och Ungern efter första världskriget, och funnit tydliga skillnader mellan länderna.

I Österrike och Slovenien finns det i stor utsträckning kvar småskaligt jordbruk, medan det i Ungern lades ned. I dag består landskapet främst av igenväxta gräsmarker och skogsplanteringar. Samtliga områden skiljer sig från varandra när det gäller mångfald.

– Studien visar att mångfalden av olika fågelarter är mer kopplat till dagens markanvändning i Slovenien jämfört med de andra två länderna. Där var den höga andelen skog negativt för artmångfalden, säger Sara Cousins, professor vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

Däremot finns det mer växter i Ungern, eftersom arter som levde på gräsmarken tidigare och de som trivs vid dagens markanvändning lever tillsammans.

– Den höga artrikedomen av växter i det ungerska området kommer sannolikt att minska i framtiden vartefter de typiska växterna från det öppnare landskapet försvinner, säger Sara Cousins.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.