Miljö

Mikroplast i Vättern och Mälaren

Vättern hotas av ökade mikroplaster i vattnet

I Havs- och vattenmyndighetens rapport Sötvatten 2016 redovisas nya rön om mikroplaster i Vättern och Mälaren. Även om resultaten inte är färdigutvärderade ges en tydlig signal om att åtgärder måste vidtas eftersom båda sjöarna är viktiga vattentäkter.

– De nya rönen om mikroplatser i Vättern är både förvånade och oroande. Samtidigt visar det hur viktig den svenska miljöövervakningen är för att vi ska kunna upptäcka miljöhot, säger Åsa M Andersson på HaV, Havs- och vattenmyndigheten.
En av de kända riskerna med mikroplast är att fiskar och andra vattenlevande organismer kan ta fel på plast och mat. Detta kan ge näringsbrist samt skador på matsmältningsorganen.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!