Miljö

Mikroplast i Vättern och Mälaren

Miljö I Havs- och vattenmyndighetens rapport Sötvatten 2016 redovisas nya rön om mikroplaster i Vättern och Mälaren. Även om resultaten inte är färdigutvärderade ges en tydlig signal om att åtgärder måste vidtas.