Miljö

Inget unikt med nutida sommartorka

Den sommartorka som har drabbat stora delar av Europa är inte unik om man går tillbaka historiskt. Enligt en ny studie från en forskargrupp så avviker den inte från de senaste 1200 årens naturligt förekommande vädervariationer.

Studien som publicerats i tidskriften Enviromental Research Letters av en internationell forskargrupp visar att den extrema torkan som Sverige upplevde förra året kan ha varit en tillfällig avvikelse och att värmeböljorna som varit ur ett historiskt perspektiv inte är särskilt anmärkningsvärda.
– Resultatet i studien visar att dagens klimatmodeller överdriver sambandet mellan höga temperaturer och torka i Europa, och kanske samtidigt underskattar risken för ökad nederbörd och översvämningar i framförallt norra Europa, säger studiens projektledare Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent vid Stockholms universitet till TT/Ny Teknik.

Han menar vidare att fjolårets extrema värme inte bekräftar någon trend utan snarare utgör ett undantag där södra Europa vanligtvis drabbas av mer torka under varma perioder och de norra delarna istället oftast får mer regn och större risk för översvämningar när klimatet blir varmare.

Ljungqvist garderar sig dock och menar att även om sommartorkan inte avvikit från det normala så är han öppen för att mänsklig påverkan på klimatsystemet fortfarande kan spela viss roll.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!