Genresursbestånd

Genresursbestånd för framtida klimat

MiljöKlimatföränd­ringarna kan gå snabbare än lövträden klarar av. Genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generation.