Forskare vill återintroducera jaguar i USA

publicerad 19 maj 2021
- av Isac Boman

Miljöaktivister, naturvårdsgrupper och forskare från två universitet vill nu att jaguaren återintroduceras i sydvästra USA för att säkerställa den hotade artens långsiktiga överlevnad.

I dagsläget finns jaguaren i ungefär 19 länder från södra Sydamerika hela vägen upp till gränsen mellan USA och Mexiko. På grund av tjuvjakt och habitatförstöring orsakad av mänsklig aktivitet har antalet djur dock minskat drastiskt och experter bedömer att jaguaren har förlorat mer än hälften av sitt historiska territorium.

Enligt en ny studie kan djurets överlevnad bättre säkras om det aktivt återintroduceras i delar av sydvästra USA i ett 82 000 kvadratkilometer stort område som man menar skulle vara perfekt för jaguaren.

Sporadiska iakttagelser av jaguar har under de senaste åren gjorts i både Arizona och New Mexico, men det finns ingenting som tyder på att det finns några fast bosatta avelspar som kan stärka artens fortlevnad.

Platsen man tänker som sig ideal för en återintroducering av jaguarerna är vid bergen i centrala Arizona och New Mexico och består primärt av land som ägs av den amerikanska staten. Man bedömer också att det finns tillräckligt med vatten, gott om skydd och ett stort antal bytesdjur som passar jaguaren väl.

Enligt forskarna är området mycket lämpligt för mellan 90 och 150 jaguarer – något som också skulle hjälpa till att återställa regionens naturliga ekosystem.

Enligt Sharon Wilcox, en av författarna till studien och aktiv i organisationen Defenders of Wildlife så är projektet så pass omfattande att det skulle ta ”decennier” att genomföra om planerna godkänns av berörda myndigheter.

Man oroar sig också för att lokalinvånare och ranchägare kan komma att motsätta sig planerna på återintroducering och pekar på vilket motstånd återintroduceringen av mexikanska gråvargar har mött i regionen.

Trots detta har man stora förhoppningar på att planerna ska gå i lås och att återintroduceringen i sinom tid blir verklighet.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!