Bra att tänka på med mossa i adventsstaken

publicerad 4 december 2017

Många vill pryda adventsstaken med fönsterlav. Men är det tillåtet att plocka mossor och lavar i Sverige?

Ja, men inte hur som helst och inte för försäljning. Fönsterlav eller vitlav, som ofta används till prydnad i adventsstakar, växer ofta på tallhällmarker. Plockning av mossor och lavar är generellt sett tillåtet i Sverige, men egentligen bara om du har markägarens tillåtelse. Plockning kan vara förbjuden inom vissa skyddade områden till exempel naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden. Plockning får dessutom enbart ske i liten skala, inte minst eftersom fönsterlav växer så långsamt.

Att plocka så att “naturmiljön väsentligt förändras” är förbjudet utan tillåtelse av länsstyrelsen och det bör därmed undvikas att plocka från stora sammanhängande ytor. Viktigt är även att känna till att det finns fridlysta mossor och lavar.

Det är otillåtet att plocka mossor och lavar för försäljning. År 2012 dömdes en man för att ha plockat mossa från ett 250 kvadratmeter stort område. Mannen fick dagsböter och skadeståndskrav, enligt Natursidan.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!