Lars Bern: SVT ett exempel på ytterst oseriös propagandajournalistik

I SVT:s Agenda den 15 september förs det i dystra toner fram att "en liten grupp svenskar misstror klimatforskarnas slutsatser", samt att man på SMHI "märker av den ökande polariseringen". Föregått av svårmodig bakgrundsmusik och en dramatisk berättarröst som säger att det "på nätet finns flera forum som ifrågasätter slutsatserna som nästan alla etablerade klimatforskare står bakom" – förekommer bland annat ett korthugget klipp från Swebbtv:s studio med Lars Bern. Klippet visas inte i sitt sammanhang, men det framgår ironiskt nog vara hämtat från ett program där man diskuterar just public service vinklade rapportering av klimatfrågan. I sin senaste krönika kommenterar Lars Bern det egendomliga inslaget.

publicerad 21 september 2019
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Söndagen den 15 september blev jag uthängd i propagandakanalen SVT:s program Agenda som ”ovetenskaplig klimatförnekare” (17 minuter in i programmet). Som stöd för sin uthängning hade man klippt ut 8 sekunder i ett årsgammalt yttrande av mig ur sitt sammanhang. Det gamla inslaget har hittills nästan 100 000 tittare.

Att göra som SVT är ett exempel på ytterst oseriös propagandajournalistik. För att hitta den lilla snutt som man visade måste någon ha suttit och gått igenom flera timmars inspelningar på Swebbtv. Den som gjorde detta kunde i sitt letande inte missa att min ståndpunkt vad gäller klimatvetenskapen är helt i linje med Vetenskapsakademins ståndpunkt och vad landets ledande klimatforskare Lennart Bengtsson har sagt och skrivit. Jag har inte bara deklarerat detta i Swebbtv utan jag har även skrivit det på denna blogg och i mina böcker om klimatfrågan. Att man på detta sätt klipper ut denna lilla snutt, måste varit i syfte att försöka ge en vrångbild av min uppfattning i frågan och inte att tillhandahålla en opartisk bild som är SVT:s skyldighet enligt statuterna.

Handlandet bekräftar vad jag upprepade gånger framfört på Swebbtv, att SVT är en propagandakanal som medvetet snedvrider och vinklar nyheter. Det vi numer känner som fake news. Om ni vill veta hur det faktiskt är, då skall ni istället titta på Swebbtv.

Nu blev jag inte särskilt upprörd över det inträffade utan snarast lite stolt. Jag kände mig som mannen i ringen i den rubricerade bilden. Han som inte följer den politiskt korrekta fårskocken som ges voice i statliga SVT. SVT visade även ett diagram där de påstod sig veta att hela 86 procent av svenska folket delar klimatalarmisternas dystopiska inställning i frågan och att jag tillhörde 2 procent dissidenter som inte delade denna uppfattning. Även detta påstående från SVT verkar vara fake news. Samma dag publicerade nämligen det välrenommerade opinionsinstitutet YouGov en internationell undersökning som visar att Sverige är ett av de länder där folket tror minst på klimatalarmismen. Nyligen publicerades även en svensk undersökning som visade en kraftig minskning av svenskarnas prioritering av klimatfrågan, som där hamnade långt ner på listan över viktiga politiska frågor. YouGovs siffra över klimatlarmstroende var 36 procent, medan hela 48 procent av svenskarna har samma uppfattning som jag själv.

Den svenska klimatalarmismen är av allt att döma mest förankrad i ett politiskt och medialt etablissemang som beter sig likt fårskocken i den rubricerade bilden. Det är denna fårskock som är på väg att helt förstöra vårt land med öppna gränser som släppt in en okontrollerad brottslighet med stöld, våld och terror mot vanligt folk. Terrorismen med bilbränder flyttade igår ut i ett välordnat medelklassområde i Göteborg. Politiken leder nu till statsmaktens sönderfall och ett haveri för den svenska välfärden och tryggheten, medan skattemiljarderna förslösas på order från Miljöpartiet till totalt verkningslös klimatplakatpolitik.

I en intervju nyligen i amerikansk TV fick etablissemangets klimatlarmsprofet Greta en fråga hur hon såg på opinionen i klimatfrågan. Hon konstaterade att den var delad i USA men att i Sverige var klimatalarmismen ”a fact”. Vilket alltså inte var något faktum, utan en fatal missuppfattning hos Greta.

Man skall även notera att sverigedemokraten Martin Kinnunen gjorde en högst ömklig figur i Agendaprogrammet. Om detta är nivån på SD:s talesmän i olika frågor bävar jag för den dag SD tar över ledartröjan i svensk politik från Socialdemokraterna, som av allt att döma har passerat sitt bäst före datum för länge sedan.

Gå gärna in på Swebbtv.se och titta på mina olika samtal med Mikael Willgert, så får ni en förklaring till ett och annat som bland annat berör klimatfrågan och hysterin omkring den från vårt urspårade PK-etablissemang. Ni är i gott sällskap för vi får ofta över 100 000 tittare på våra program.

 

Lars Bern

 

Artikeln har tidigare publicerats på Anthropocene


Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!