Klimatalarmismen hotar barnens hälsa

Den fullständigt sanslösa klimathysterin som genom pådyvlad ångest bland annat helt fråntar dagisbarn kött på menyn är ett långt större hot mot en hållbar utveckling än de klimatförändringar som möjligen kan inträffa. Det skriver Lars Bern.

publicerad 1 november 2019

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Vi kunde häromdagen läsa att förskolan Gitarren i Umeå slopar köttet på barnens meny. Man påstår att beslutet bottnar i förskolans arbete med ”hållbar utveckling” som en del av skolans läroplan. Jag hävdar bestämt att denna typ av kostexperiment med våra barn hotar deras hälsa i allmänhet och deras intellektuella utveckling i synnerhet. Jag skall förklara vad jag menar.

Bakgrunden är den att när hela samhället likt en fårskock hänger upp sig på en enda samhällsfråga, vilket är fallet med rädslan för klimatförändringar som domedagsprofeter säger skall komma, då flockas alla möjliga intressen runt den frågan som getingar runt en syltburk. Att larmen i snart 50 år visat sig inte slå in och att klimatet för livet på jorden bara blivit bättre tycks passera obemärkt.

En gammal halvreligiös rörelse som har många år på nacken är veganismen. Där har man sett klimathypen som sin perfekta storm. Eftersom man likt alla kvasireligiösa sekter har en stark drivkraft att försöka tvinga på alla andra sin tro, har man i klimaträdslan funnit sin chans. Det är dessa veganer som gömmer sig bakom den intensiva mediepropagandan mot att äta kött. Man försöker hävda att köttätande skadar klimatet. Men det är inte sant.

Hållbart jordbruk

När IPCC släppte sin rapport i somras tog man bland annat upp att markanvändning står för 23% av människans utsläpp av växthusgaser. Bland annat nämndes metanutsläpp från betande djur. Detta har veganer och andra alarmister tagit fasta på men utelämnat IPCC:s viktigaste punkt, nämligen att naturens processer kan absorbera en tredjedel av de fossila utsläppen.

En av de ansvariga för kapitel 4 i IPCC:s specialrapport om klimatförändring och markanvändning är miljöprofessorn Annette Cowie som menar att det absolut inte finns något skäl att avstå från att äta nötkött av klimatskäl. Hon pekar speciellt på ett uppenbart skäl att ha nötkreatur i miljöer där gräs växer, men där spannmål för människoföda är svårt att odla. Det är det effektivaste sättet att producera prima människoföda av biomassa som inte kan användas till något annat utan som ruttnar och avger koldioxid. Hon tillägger att ha betesdjur i trakter som domineras av spannmålsodling fyller också en viktig funktion, särskilt för att bevara jordarna genom den kolinlagring i jorden som betesdjuren står för när de betar. På så sätt kan bonden lättare sluta sitt kretslopp och se till att jordbruket inklusive djurhållningen inte bidrar till nettoutsläpp av växthusgaser.

Efter 1980 har vi sett en snabb industrialisering av jordbruket. Spannmålsodlarna har tagit bort djuren från gårdarna, rivit stängslen och köpt större traktorer. Ett system med enbart växtodling utarmar jordarna på organiskt material och öppnar för jorderosion och ökande koldioxidutsläpp. Djuren ställdes inomhus året runt på kraftfoder som gör dem sjuka och där deras metanutsläpp leder till nettoutsläpp av växthusgaser, samtidigt som de inte kan bidra till kolinlagring i jordarna.

Professorns råd är att plantera träd som vindskydd för jorden, skyddszoner med energigrödor och grässorter. Samt att låta nötboskap leva naturligt utomhus och betande. På så sätt blir jordbrukets påverkan på klimatet istället positiv.

Så det finns inget klimatskäl att sluta äta kött om man väljer kött från hållbara gårdar med utegående djur som lever på bete. Detta kött är dessutom väldigt nyttig människoföda.

Barns utveckling skadas av veganism

Vegan- och vegetariandieter ger inte tillräckligt med mineraler, vitaminer och andra mikronutrienter som utvecklingen av barnens hjärnor behöver. Dessa dieter ökar risken för allvarlig näringsbrist som kan ge psykiska störningar och låg IQ.

Dokosahexaensyra (DHA) är ett fett som har en central betydelse för vår hjärnas utveckling. DHA hittar man i animalisk föda och då främst fet fisk men inte i växter. Vegetarianer löper en klart ökad risk att få brist på DHA. Läkaren Georgia Ede har gått igenom alla de näringsbrister som man riskerar vid ensidig vegetarisk diet och hur det påverkar den mycket viktiga utvecklingen av barns hjärnor. Gå gärna in på länken och läs vad hon skriver.

Veganer tror sig om att klara sig från brister genom ett evigt trixande med olika växter och kosttillskott som knappast är realistiskt att klara på små barn. Problemet är även att i takt med industrialiseringen av växtodlingen med utarmningen av odlingsjordarna, så har även växterna utarmats allt mer på mycket viktiga mineraler, vitaminer och andra essentiella näringsämnen. Halten av alla dessa viktiga näringsämnena har under de senaste 100 åren minskat med så mycket som upp till 90%. Dagens industriellt odlade grödor är mest vatten, cellulosa och tomma kolhydrater. Detta innebär att risken för bristsjukdomar för dem som lever vegetariskt ökar för varje år. Detta kan möjligen bromsas upp en del om man konsekvent håller sig till ekologiska produkter, vilket jag betvivlar att förskolan Gitarren får pengar till.

Den 19 oktober skrev KI professorn Johan Frostegård en debattartikel i SvD med titeln ”Kött av god kvalitet är nyttigt” där går han igenom det faktum att den som äter kött löper en långt mindre risk att drabbas av allvarlig näringsbrist än de som bara håller sig till växter. Han pekar även på bristen på evolutionärt tänkande. Inga folkgrupper som lever ett ursprungligt liv sådant det kan ha tett sig under mänsklighetens månghundratusenåriga utveckling är vegetarianer. Detta finns väl dokumenterat i paradverket ”Nutrition and Physical Degeneration” av forskaren Weston Price. Frostegård konstaterar att ”Jag känner inte till någon djurart som mår bäst av en annan kost än den som varit typisk under artens evolution”.

Ett mycket riskabelt experiment

Avslutningsvis kan vi konstatera att det nya experiment med vår kost som veganer och vegetarianer som infiltrerat en rad samhällsinstitutioner och myndigheter, är på väg att försöka driva igenom, kommer att få ytterst olyckliga konsekvenser för hela folkhälsan. Och det ovanpå den metabola pandemi som industrialiseringen av jordbruket redan ställt till med. Att man sedan även drar in små barn som befinner sig i en mycket känslig utvecklingsfas, är rent kriminellt. Det riskerar att helt ruinera dessa barns liv och deras förmåga att utvecklas till framgångsrika individer.

Den fullständigt sanslösa klimathysterin blir på detta sätt ett långt större hot mot en hållbar utveckling än de klimatförändringar som möjligen kan inträffa.

 

Lars Bern

 

Artikeln har tidigare publicerats på Anthropocene


Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!