Lars Bern menar i sin krönika att ledande svenska politiker länge har bäddat för terrordåd likt det vi såg på Stockholms gator
Foto: Miljöpartiet de gröna/Fredrik Hjerling

Ansvaret för terrordådet ligger hos våra egna politiker!

Publicerad 8 april 2017, uppdaterad kl. 21:36

Jag upplevde den 7 april 2017 som en ytterst svart dag i vår historia. Dels utsätts Stockholmarna för ett dödligt terrorattentat från en eller fler människor som tagits emot som flyktingar och dels ger president Trump efter för det amerikanska militärindustriella komplexet och börjar att likt sina företrädare, bomba oskyldiga syrier innan det är bevisat att regimen begått något krigsbrott.

Det är ju långt ifrån bevisat att det var regimens bomber i Homs som innehöll gas. Det mesta talar för att man råkade bomba ett lager med gasgranater tillhörande de av väst stödda terrorister man är i krig med.

Annons:


Vårt föga smickrande historiska arv

För att vi skall förstå vad som händer, är det motiverat att gå flera hundra år bakåt i tiden. Världen har de senaste århundradena dominerats av den västliga makthegemonin med sina rötter i en handfull europeiska kolonialstater med Storbritannien i centrum. Några av västvärldens främsta länder och deras kungahus byggde under femhundra år upp ett kolonialvälde som lade under sig Amerika, Afrika och stora delar av Asien.

Vi vill så gärna tro att den västliga hegemonin stått och står för humanism, frihet och demokrati. En historisk tillbakablick lämnar dock väldigt mycket övrigt att önska. Vi kristna västerlänningar ägnade oss i några hundra år åt en hänsynslös rovdrift av naturresurser och människor i de områden vi lagt under oss. Folkmorden avlöste varandra. Det hat mot den västliga hegemonin och oss kristna västerlänningar som idag frodas på många håll i dessa delar av världen, skall ses mot denna bakgrund. Dagens utbredning av en mot sekulära västerlänningar hatisk tillämpning av islam har haft en bördig jord att gro i.

Kolonialtiden dominerades av Storbritannien och dess kungahus. Efter Andra Världskriget tvingades kolonialmakterna att börja släppa den politiska kontrollen över kolonierna, men väst behöll sin hegemoni nu via sina globala företag och banker som kunde fortsätta att hålla stora delar av världen i sitt grepp med ekonomiska medel. Visserligen bedrevs något som kallades bistånd men det ledde inte till någon ordentlig ekonomisk utveckling eller frigörelse. Västs efterkrigsbistånd har snarast bidragit till en utbredd korruption och ett beroende av västs institutioner som etablerats för att säkra global makt. När dessa länder nu får infrastrukturinvesteringar från Kina har utvecklingen där satt fart.

De två världskrigen ledde till att kolonialmakterna tappade ledartröjan till den forna brittiska kolonin USA som efter Andra Världskriget framträdde som världens ledande militärmakt vid sidan av Sovjetunionen. USA hade besegrat Japan och Sovjet hade besegrat den tyska nazismen med uppbackning från de allierade. USA hade dock ett tillfälligt övertag genom att man blivit först med att utveckla atomvapen. Sovjet var dock snabbt ikapp.

Den västliga hegemonin utmanades efter Andra Världskriget av det kommunistiska Sovjet och en besinningslös kapprustning tog sin början. Den här kapprustningen blev en perfekt storm för de kretsar i västvärlden som brukar kallas det militärindustriella komplexet och som kommit att utöva ett växande inflytande över hela den västliga hegemonin. Sovjet ruinerades av den här kapprustningen och kollapsade medan det militärindustriella komplexet överlevde och har idag en större omfattning och makt än någonsin. USA står idag för i princip halva världens militärkostnader och mycket starka krafter ligger bakom en fortsatt ökning. Donald Trump har aviserat en 10-procentig ökning av anslagen.

Makten i västvärlden och då speciellt USA har under efterkrigstiden förskjutits till de hyperförmögna kretsar som kontrollerar de globala företagen och bankerna och de är även starkt inflätade i det militärindustriella komplexet. Politiken har starkt inriktats på att konsolidera västs globala hegemoni. I Europa har man tagit initiativet till en överstatlig union för att säkra att länderna inte går sina egna vägar. Olika handelsavtal har lanserats för att de globala företagens intressen skall få en mer framskjuten plats. Man har även utvidgat NATO trots att hotet om en Sovjetisk invasion av Västeuropa är helt borta.

Korståget mot självständiga länder

Det som oroat de västliga makthavare på senare år har varit den våg av försök i många tidigare kolonier att frigöra sig från västvärldens stora inflytande. Korståget mot terrorismen har denna bakgrund, målet är att använda den överlägsna militära styrkan för att störta de härskare som vägrar att ordna in sig under vår västliga hegemoni. Hur planeringen sett ut har väl dokumenterats bl.a. i ett Youtube-klipp med förre NATO-chefen Wesley Clark. Någon effektiv kamp mot terrorism har inte bedrivits, det är bra ett svepskäl för att kunna ingripa militärt mot länder som inte agerar i de globala företagens och bankernas intresse. Väst har istället själva skapat terroristarméer för att fungera som proxykrigare. Terrorismen har sedan korståget påbörjades ökat med 6500% och flera miljoner människoliv har offrats, samtidigt som tiotals miljoner människor har drivits på flykt.

Krigspolitiken som haft stöd även från Sveriges politiska etablissemang, har orsakat den flodvåg av flyktingar och även ekonomiska migranter från områden i Mellanöstern och Afrika som är på väg att helt destabilisera Västeuropa. Sverige har aktivt deltagit i kriget i Afghanistan och vi medverkade militärt i störtandet av den nationalistiska regimen i Libyen. Vårt politiska etablissemang stödjer även de pågående försöken att med hjälp av proxyarméer som IS m.fl., störta den sekulära regimen i Syrien.

Reaktionen mot den förda politiken för att konsolidera en falnade global västlig hegemoni har på senare år vuxit sig stark över hela västvärlden. I många länder växer nationalistiska partier snabbt i styrka. När Donald Trump valdes till president markerade han ett avstånd mot den här politiken. Han har dock snabbt dragits in i den malström som är inbyggd i den amerikanska maktapparaten och där alla amerikanska efterkrigspresidenter sugits in. Dwight Eisenhower varnade sin efterträdare John F Kennedy för den. Kennedy försökte utmana de starka krafterna och mördades. Gårdagens bombningar i Syrien tyder på att Trump inte klarar av att hålla emot. En stor besvikelse.

En minst lika stor besvikelse är att notera uttalande från svenska politiker som moderaternas Batra och folkpartiets Björklund till starkt stöd för de ytterst tvivelaktiga bombningarna i Syrien. Överlag har hela det svenska etablissemanget ställt sig bakom den västliga krigspolitiken och är därför indirekt starkt medansvariga till vågen av flyktingar och migranter som tagit sig in i vårt land. Att det bland dessa som kommit även finns ett betydande inslag av människor som hatar västvärlden och vår sekulära fria livsstil har sedan utlöst den ena besinningslösa terrorattacken efter den andra över hela Europa. Igår inträffade det i Stockholm.

Alla svenska politiker som gett sitt stöd till korstågen i Mellanöstern är utan tvekan starkt medansvariga till det som nu inträffar. Idag lever tusentals dödliga terrorister mitt ibland oss – personer som hatar våra värderingar och vår livsstil. Så, det besinningslösa dödande är här för att stanna och alla fredliga människor som lever i vårt land kommer att fortsatt få betala ett tungt pris för politisk naivitet och inkompetens.

 

 

Lars Bern

 

Krönikan har tidigare publicerats på Anthropocene

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andras åsikter. Du är själv juridiskt ansvarig för vad du skriver. Du måste ha en godkänd kommentar för att kunna kommentera fritt. Du har rätt att vara anonym. Läs våra fullständiga regler här

 • Karl Pentel

  Regeringen och Tokiga-MP kan forsoka alska VARGEN VID DORREN – Vakna upp … de oändliga “jihaad-attackerna” är egentligen bara ett symptom.

  Den verkligt stora faran är de miljontals muslimer som sprider sig i icke-muslimska länder! Muslimer är alltid en hög-risk t.o.m för sig själva! Anledningen är helt enkelt att muslimer är vad de är … och de gör vad muslimerna alltid måste göra!

  (Bror mot bror, bröder mot familjen, familjen mot grannar, grannar mot byn, byborna mot landsbyggden….”)

  Låt mig förklara!
  Om vi ​​importerar och föder upp amerikanska Pitbull Terriers i vårt land sa kommer majoriteten Pitbulls att bli kärleksfulla familj hundar. “Jack, Lex, Buster, Britt, Mooh” och aalla andra.

  Men ingen skall bli överraskad av att andra hundar och många människor kommer att få svåra skador och en del barn kommer att drabbas av en fasansfullt smärtsam och blodig död!
  Så denna förutsägbara realitet har redan “behandlats” i många länder där Pitbulls helt enkelt har förbjudet! Enkelt och säkert!

  Ingen klok människa behöver dessa hundar eftersom deras medfödda farliga instinkter är oförenliga med avancerad human kultur! Capish?

  • dutten99

   Jodå, jag förstår, har förstått sedan decennier tillbaka. MEN, det räcker inte med att snacka!
   VI BEHÖVER VERKSTAD!!!
   Dvs, vi måste samla oss, börja prata om HUR vi vill att världen skall se ut. Annars gynnar vi bara den maktapparat vi inte vill ha.
   Jag vill att NyaDagbladet startar en konkret samtalsgrupp där vi samlas runt tanken på hur ett samhälle borde se ut för att vi skall nå frihet och samarbete. Dessa samtal redovisas i tidningen och man hjälper till att starta lokala samtalgrupper.
   OK?

   • Karl Magnus Ericsson

    Karl Pentel och dutten99: det är ni som är de vilseledda stackarna, och som utgör en fara för er själva. ni har ingen aning om vad ni pratar om.

    • dutten99

     Oh Store Gud Karl, jag bugar vid era fötter och väntar andäktigt på er lysande utsaga!

     • Karl Magnus Ericsson

      det är möjligt att jag förhastade mig när det gäller dig. jag tolkade ditt svar ovan som att du håller med Karl Pentel i dennes tämligen oförståndiga slutsats att det är Islam och muslimer som är problemet. om det var ett misstag från min sida så ber jag om ursäkt.

     • dutten99

      Det står i Koranen att det är varje troendes skyldighet att döda de otrogna. Om inte detta är ett problem i ett kristet/sekulariserat samhälle så vet jag inte vad som kan kallas problem. Terroristen vid Åhlens uppgav dessutom att just detta var motivet till hans dåd.
      Dessutom är det ingen imam som tar avstånd från dessa dåd, just pga vad det står i Koranen.

     • Karl Magnus Ericsson

      ja du är en simpel och förvirrad stackare, som jag trodde. det finns inget i Koranen som ger stöd åt terrordåd där oskyldiga människor dödas. kryp du tillbaka under den sten du levt under.

     • dutten99

      du har tydligen inte läst Koranen eller den Hebreeiska Bibeln….

     • Karl Magnus Ericsson

      du har uppenbarligen lätt för att dra felaktiga slutsatser.

 • Gustav_Vasa

  Tyvärr måste jag meddela att detta s.k. terrorattentat med allra största sannolikhet är ett skådespeleri orkestrerat med avsikt att driva utvecklingen i Sverige mot ett alltmer polisiärt samhälle.
  När man inser att det finns ett lobbyistkontrollerat underrättelsetjänstkollektiv som sedan kalla krigets dagar har verkat och aktivt utfört terrorhandlingar emot det egna folket, så förstår man att dessa troligen inte har blivit avvecklade idag utan snarare utgör kärnan i vad som i den amerikanska debatten så ofta kallas för den “djupa staten”. Eftersom Sverige har visat sig vara det land där allra flest politiker står i George Soros och familjen Clintons sold, så kanske det är läge att fråga sig ifall djupa stats- situationen med lojalitet mellan det militärindustriella komplexet/underrättelsetänstkollektivet och media och politiker, är precis likadan här hemma. Är det inte på tiden att vi inser det i Sverige?

  Svenska folket samt hela det västliga imperiets medborgare är så till den grad vilseledda, att vi i denna situation väljer att lita på den media som helt uppenbart är ägda av intressen som har som främsta mål att bibehålla sin egen maktposition. Ska vi alltså lita på Aftonbladet nu? Den systemmedia som i åratal har vilselett det svenska folket? Kan någon förklara för mig varför vi ska tro på dem? Visa mig filmsekenser på lastbilen när den kör över människor. Visa mig en intervju med namn på de skadade som överlevt. Lägg fram riktiga BEVIS, istället för hörsägen. Att försvarsmakten i samarbete med polisen genomför en övning om terror de två dagarna före “attentatet” i fredags, gör inte att detta mindre liknar alla de övriga fejkade teaterstycken som avser att driva på större insränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter, till polismaktens och djupa statens stora glädje. Hegels dialektik följs till punkt och pricka. Vladimir Putin suckar djupt och förklarar på en presskonferens efter dådet i St. Petersburg, att ca 95 % av alla terrorattentat är organiserade utav amerikanska underrättelsetjänsten. Varför ska det vara så svårt att förstå?

  https://investmentwatchblog.com/putin-95-of-world-terrorist-attacks-are-orchestrated-by-the-cia/

 • RMG49

  Är det någon som hör Imamer eller andra muslimska ledare be om ursäkt för sina bröders illdåd i Stockholm ? Inte ett ljud. Ganska naturligt eftersom vi är deras fiende. Men det har inte våra politiker fattat. Våra regeringar utsätter oss för livsfara och vårt land blir våldtaget. Byt parti !

  • Karl Magnus Ericsson

   det vore ju rimligare att du bad om ursäkt.

   • RMG49

    Vem fan är du ? Inte ofta man ser så korkade kommentarer som din. Vad fan syftar du på ? Försvarar du du illdådet kanske för det låter så.

    • Karl Magnus Ericsson

     tyvärr är det alltför vanligt att se kommentarer så korkade som dina. det tycker jag du kan be om ursäkt för.

     • dutten99

      Din kommentar lämnar mycket i övrigt att önska, nättroll. Svara på: varför tar inte imamer avstånd från dessa illdåd? De har aldrig gjort det offentligen. Kanske dags? Eller är du själv en våldsbenägen muslim?

     • Karl Magnus Ericsson

      för att ta avstånd från något är det ju rimligt att man först befinner sig i dess närhet. någon speciell du tänker du?

Mer nyheter

Tipsa oss!

Missa inga nyheter!

Prenumerera på Nya Dagbladets nyhetsbrev!

Följ Sveriges nya framtidsmedia med nyheter, analyser, debatt och unika reportage! Få de viktigaste nyheterna i din mejl. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet.

Send this to a friend