“WiFi-bussar ger en känsla av fångenskap”

Susanna Råberg, fil kand biologi, tar i sin insändare upp faran med trådlösa nätverk som WiFi, vilket Kalmar län infört i sina bussar vilket utsätter både chaufförer och passagerare för kraftig exponering.

publicerad 15 juli 2018
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Mina tankar vandrar omkring. Landskapet passerar förbi. Bussen jag reser med har biogas i tanken. Sommaren 2017 invigde Kalmar länstrafik sina gula biogasbussar med gratis WiFi. Det är ju modernt med miljöfrågan nu. Räcker det med åtgärder då? Nu när vi har biogas i tanken. Det är ju så miljövänligt. Men intresset för miljöfrågor kanske bara gäller vissa miljöfrågor – de som är moderna nu? Mycket annat kanske drunknar i den ekonomiska stanken?

WiFi, SSRI-preparat, akut stress, förvirrade bin och huvudvärk
Busschauffören jag talade med häromdagen beskrev en känsla av fångenskap. En obehaglig situation. “Jag sitter ju här precis intill WiFi-sändaren och kan inte komma undan!” WiFi-sändarna i bussarna hos Kalmar länstrafik är monterade strax intill busschaufförens säte tillsammans med all annan elektronik. Busschauffören visade med handen över en panel med skärmar intill förarplatsen.

En annan busschaufför berättade för mig att hon aldrig behövde ta något läkemedel på sommarsemestrarna. Men inför arbetspassen på bussen intill WiFi-sändaren var det tvunget att ta ett SSRI- preparat. Medicineringen hade hon fått börja med då, när WiFi-systemet introducerades för flera år sedan. Det var väldigt många som hade blivit väldigt sjuka, när WiFi-systemet introducerades på landsvägsbussarna. Dessa besvär förekom inte tidigare. Denna typ av ohälsa är ju tyvärr något som ligger i linje, med det man läser i publicerade vetenskapliga studier – att en WiFi-sändare kan ge obehag på olika sätt. Radiofrekventa fält liksom de som avges från en WiFi-sändare, kan bland annat ge en förhöjning av alfa amylas – en markör för akut stress i saliven och förhöjda halter av stresshormon.

En tredje busschaufför tänkte på bussens WiFi-system ur de vilda binas perspektiv. Han var oroad över att radiofrekvent strålning skadar våra bin. Något annat han hade lagt märkte till, var att handsfree av typen Bluetooth som ju sänder radiofrekvent elektromagnetisk strålning, hade gjort att han fått huvudvärk. Om bina först. Vi har ju alla märkt minskningen av antalet insekter. Något som är väldigt tydligt är ju en minskning av antalet insekter som fastnar på fordonens vindrutor. Många har nog hört om minskningen av bin som har skett och som säkert också påverkas av användningen av bekämpningsmedel, men det är tydligen så att onaturlig elektromagnetisk strålning också försvårar livet för våra bin.

Bin har en förmåga att detektera jordens magnetiska fält. Även många andra djur använder jordens elektromagnetiska fält när de orienterar sig. Exponering för mobiltelefonstrålning ger biokemiska förändringar och förändring av beteende hos arbetarbin. Mobiltelefonstrålning får arbetarbin att överge sitt bo och gör att de sedan inte finner vägen tillbaka hem mer.

Och så huvudvärken. Huvudvärk är ett vanligt symptom från radiofrekventa fält som de från Bluetooth eller WiFi, och var något som upplevdes av forskaren Allan Frey redan under 60-talet, då han undersökte fenomenet mikrovågshörande. Han upphörde med sin forskning eftersom både han och försökspersonerna som deltog i undersökningarna fick huvudvärk av mikrovågorna. Möjliga orsaker till huvudvärk enligt Frey var bland annat mikrovågornas försämrande effekt på blod-hjärnbarriären.

Förnekandet av icke termiska effekter – ingen vanlig vetenskaplig konflikt.
På den tiden då Allan Frey arbetade med sin forskning under det kalla kriget fanns redan då, intressen från samhällets hålla att undanhålla de kunskaper som togs fram, gällande riskerna med radiofrekventa fält. Samhället var beroende av att ha radarsändare i närheten av där människor bodde och även en utveckling av mikrovågsvapen som skedde. Han beskriver striden om och förnekandet av förekomsten av icke termiska effekter, som något som inte är en vanlig vetenskaplig konflikt, utan något som under mycket lång tid styrts även av andra intressen.

Symptomen kommer oavsett om man är medveten om den elektromagnetiska strålningen eller inte. Det har gjorts många tvivelaktiga undersökningar. Människor har utsatts för radiofrekventa fält, och det ska ha krävts av personerna att de skall ha kunnat veta eller känna om ett radiofrekvent fält var påslaget eller inte, för att deras symptom av de elektromagnetiska fälten ska erkännas som verkliga. Men det är ju tydligt att man inte behöver vara medveten om att strålningen existerar för att man ska få huvudvärk eller andra symptom.

I en studie från 2008 går att läsa att:

Huvudvärk var ett symptom som rapporterades efter reell exponering för mobiltelefonstrålning jämfört med sham. Detta berodde huvudsakligen på en ökning i den grupp av människor som inte tyckte sig ha någon hälsopåverkan av de elektromagnetiska fälten.”

Det finns fler studier som visar på andra symptom som finns där, utan att försökspersonerna är medvetna om att de utsätts för mobiltelefonstrålningen.

Det verkar vara svårt för vissa människor att erkänna att strålningen från WiFi och mobiltelefoner är skadlig, även om man själv kanske till och med får huvudvärk av den. Kanske handlar det om samma sorts förnekelsekultur som rådde tidigare gällande rökningen? Då, på den tiden då debatten om rökningen var het förekom det visst även att vissa läkare visade upp sig rökande och intygade att det var hälsosamt att röka.

Landstinget i Kalmar län äger Kalmar länstrafik till 50%. De vill kanske arbeta för en hälsosammare värld? Landstinget bussar drivs ju med biogas. WiFi-bussarnas reklam från sjukvårdens sida, till oss passagerare är ju att att man exempelvis ska sluta röka, minska sin alkoholkonsumtion eller äta en kost för att minska risken för typ 2 diabetes. Detta på digitala skärmar utplacerade i bussen rakt framför där man sitter. Samma budskap kommer om och om igen var femte minut ungefär. Men även om man följer landstinget i Kalmar läns råd och blir informerad, så är resan något som definitivt på grund av WiFi-systemet försämrar vår hälsa och naturens förutsättningar.

Jag får dessutom se på hur människor utsätts under sin arbetstid för den här skadliga trådlösa tekniken, som busschaufförerna inte kan komma undan. Förutom en förövrigt pressad arbetssituation, har införandet av WiFi försämrat busschaufförernas arbetsvillkor ytterligare och gjort den mycket obehaglig. Situationen känns mycket primitiv och irrationell. Försiktighetsprincipen bör tillämpas och de trådlösa systemen, som nu är spridda över hela samhället bör stängas av snarast för att skona människa och natur.

 

 

Susanna Råberg, Fil kand i biologi

 

Klicka för referenser och källhänvisningar

1 Augner C and Hacker GW. 2009. Are people living next to mobile phone base stations more strained? Relationship of health concerns, self-estimated distance to base station, and psychological parameters. Indian J Occup Environ Med. 2009 Dec; 13(3): 141–145. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20442833

2 Kumar NR,  Sangwan S, and Badotra P. 2011. Exposure to cell phone radiations produces biochemical changes in worker honey bees. Toxicology International 2011 Jan-Jun; 18(1): 70–72. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3052591/

3 Sainudeen, S.S. 2011 “Electromagnetic Radiation (EMR) Clashes with Honey Bees.” International Journal of Environmental Sciences, vol. 1, no. 5, 2011. http://www.ipublishing.co.in/jesvol1no12010/EIJES2044.pdf

4 Frey, A 2012, Opinion: Cell Phone Health Risk? The Scientist. Exploring life, inspiring innovation.https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32648/title/Opinion–Cell-Phone-Health-Risk-/

5 Hillert L, Akerstedt T, Lowden A, Wiholm C, Kuster N, Ebert S, Boutry C, Moffat SD, Berg M, Arnetz BB. 2008. The effects of 884 MHz GSM wireless communication signals on headache and other symptoms: an experimental provocation study. Bioelectromagnetics. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18044740

6 Taheri M,  Mortazavi SM, Moradi M, Mansouri S, Hatam GR och Nouri, F. 2017. Evaluation of the Effect of Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli Dose Response. 2017 Jan-Mar; 15(1): 1559325816688527. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298474/

7 Panagopoulos DJ, Margaritis LH. 2010. The identification of an intensity ‘window’ on the bioeffects of mobile telephony radiation. International Journal of Radiation Biology. .2010 May;86 (5) :358-66. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20397840

8 Panagopoulos DJ, Chavdoula ED, Margaritis LH.2010. Bioeffects of mobile telephony radiation in relation to its intensity or distance from the antenna. International Journal of Radiation Biology. 2010 May;86(5):345-57. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20397839.

9 Hessami K and Habib A 2016. Effect of mobile phone radiation on TSH and Thyroid hormones. Journal of Thyroid Disorders & Therapy. International Conference on Thyroid Disorders and Treatment https://www.omicsonline.org/proceedings/effect-of-mobile-phone-radiation-on-tsh-and-thyroid-hormones-41710.html

10 Meo SA, Alsubaie Y, Almubarak Z, Almutawa H, AlQasem Y, Hasanato RM. 2015. Association of Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Field Radiation (RF-EMFR) Generated by Mobile Phone Base Stations with Glycated Hemoglobin (HbA1c) and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus. Int J Environ Res Public Health. 13;12(11):14519-28.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26580639.

11 Europarådets resolution1815. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17994&lang=EN

12 Di Ciaula, A, 2018, Towards 5G communication systems: Are there health implications? International Journal of Hygiene and Environmental Health. 2018 Apr;221(3):367-375

13 EMF-scientist appeal https://www.emfscientist.org/

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!