“Mord har preskriptionstid, men inte privata konsumentskulder – hur går det till?”

Sunda förnuftet säger att HD agerat bedrägligt när man medgav domstolarna rätt att frångå preskriptionstiden för privata konsumentskulder på det sätt som görs idag. Det skriver Axel Johansson, pensionär och utlandssvensk.

publicerad 6 december 2017

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Mord har preskriptionstid Sverige, men inte privata konsument skulder! Ett rättsligt ”bedrägeri”av ett Högsta domstolen, HD, som är långt från av den kvalitet man förväntar sig av Sveriges högsta rättesnöre vad gäller lag och rätt.

När vår högsta domstol påverkad av inkassoföretagen tog beslutet att avskaffa preskriptionstiden för privata skulder skedde detta ”dolt” och i högsta grad ”bedrägligt” och stick i stäv med hur staten ser på privata skulder exempelvis skatteskulder som avskrivs efter 5 år samt lagen om preskriptionstid för konsument skulder som blev meningslös i och med detta men finns faktiskt kvar trots att inte ens domstolarna följer den! Mord har preskriptionstid men inte privata konsumentskulder – hur går det till?

Enligt lag skall konsumentskulder avskrivas efter 3 år och det som HD beslutade för många år sedan är att en fordringsägare bara har att förlänga skulden hos kronofogdemyndigheten om han inte fått betalt efter tre år genom ansökan om ny utmätning och gör man detta som fordringsägare löper skulden till dess den som har skulden har betalat eller dött. Mao är det bara att vart tredje år ansökan om ny utmätning för den gamla skulden så löper skulden på i ytterligare tre år. Självfallet vill man att konsumenter skuldsätter sig hos näringsidkare enär med tålamod så får man till slut betalt även om det kanske tar 10-15 år.

Kostnaden för hanteringen hos inkassoföretaget och Kronofogdemyndigheten får ju också den som har skulden betala.

Att lagen om att konsumentskulder vad gäller preskription för dylika skulder bara finns på pappret och följs inte p.g.a. beslut av HD är inget som vare sig näringsidkare, domstolar eller kronofogdemyndigheter talar om och i svensk media har det alltid varit tyst vad gäller kritik mot stat, kommun och myndigheter. Flertalet av svenska medborgare tror att konsument skulder har preskriptionstid på 3 år men i praktiken så finns det som sagt ingen  preskriptionstid för dessa skulder även om lagen lurar oss att tro det.

Ett rättslig ”bedrägeri” helt enkelt av vårt HD att tillåta något sådant i ett samhälle som säger sig leva efter lag och ordning. Vårt HD är mycket sämre än vad man tycker att en nation skall ha för att trygga rättskipningen. Se bara hur HD anser att det är grönt ljus för att berusa en kvinna till medvetslöshet och sedan låta ett dussin män våldför sig på henne utan rättsliga åtgärder. HD utreder nu hur lång tid det skall gå mellan våldtäkter av flera män för att det skall kallas gruppvåldtäkt…

Det rättsligt bedrägliga inofficiella avskaffandet av preskriptionstiden för privata konsumentskulder lever idag inkassoföretagen gott på som ser till att gamla skulder lever vidare. Det finns människor idag som har skulder som är mer än 30 år gamla! Skulder som enligt en lag som nu bara finns på pappret och som HD gett klartecken att domstolarna kan strunta i – en lag som säger att dylika skulder skall avskrivas efter 3 år. För att vilseleda oss medborgare finns lagen kvar. Varför? Det ger ett surt sken av ett rättsväsende som har preskriptionstid för mord men inte konsument skulder så lagen får vara kvar av detta skäl för att ge en vilseledande bild av rättsväsendets kompetens och trovärdighet i vårt land.

Lite utanför kanske men insändaren anser att rättsväsendets brister vad gäller kompetens och rättsuppfattning i sin helhet kontaminerar och sprider sig ut till stat, kommun, landsting, myndigheter och till slut ”låtsasdomstolar” vilka är alla förvaltningsdomstolar av olika slag som avlönas av stat och kommun och där man är allt annat än opartiska i sin rättsuppfattning. Man är inget annat än stat och kommuns mm avlönade ombud i tvister mot enskilda. Insändaren anser det vara häpnadsväckande att ha mage att kalla dessa för ”domstolar”.

Dessa mål skulle om rättssäkerhet rådde i vårt land opartiska domstolar med kompetenta jurister sköta. I dag är det juridikens B-lag som arbetar i dessa ”låtsasdomstolar och många av dess s.k. ordföranden sitter där p.g.a.. att man gjort sig omöjlig i allmänna domstolar för brott och tvistemål. Huruvida detta stämmer får var och en själv fundera på om det stämmer. Men klart är att rättsrötan går djupare i vårt land och påverkar människors syn på vårt samhälle i stort och smått.

Någon filosof sade en gång att ett samhällets grad av civilisation skall mätas av hur den behandlar de medborgare som står lite utanför samhället så att säga. Hur Sveriges HD ser på konsument skulder samt hur man givit domstolarna tillåtelse att frångå lagbuden om preskriptionstid på 3 år är belyst ovan. Hur behandlar Sveriges myndigheter  idag arbetslösa och sjuka? Det är lika illa där. Arbetslösa och sjuka/sjukskrivna jagas som nästan rättslösa villebråd av myndigheter med förvaltningsdomstolarnas hjälp. Arbetslösa tvingas gå meningslösa kurser för att få understöd eller tvingas ta arbete 100 mil från bostaden och familjen eller tom utanför Sverige med hot om annars indraget understöd och att bli ett socialfall. Sjuknärvaron är enorm på arbetsplatserna idag och det är inte ovanligt att sjuka tvingas åka färdtjänst till arbetsplatsen eftersom man är för sjuk för att kunna ta sig till arbetsplatsen på egen hand. Försäkringskassan föreslog i ett ärende att den sjukskrivna kanske kunde ligga och arbeta! I framtiden skall 69-åringar arbeta inom exempelvis äldreomsorgen som tom idag är för slitsam för unga människor.

Vad händer med Sverige? Vart tog det trygga Sverige vägen som vi alla älskade en gång?

 

Axel Johansson
Pensionär och utlandssvensk

 

Fotnot: Preskriptionstiden för mord är numer avskaffad

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!