“Införandet av allmän värnplikt är vilseledande och ett spel för galleriet enbart”

publicerad 1 april 2017
Svenska värnpliktiga.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Av de som mönstrar skall 4.000 göra värnplikt under 11 månader. Det är inte allmän värnplikt att utbilda 4.000 man! I och för sig skulle man inte klarat av att inkalla fler eftersom det finns inga förläggningar eller övningsplatser kvar som kan hantera fler.

Det alltid illa utrustade och omoderna markförsvaret är mer eller mindre avvecklat av de ÖB vi haft. Av de 4.000 inkallade synes det som om det är tänkt att dessa sedan skall ingå i hemvärnet eller fortsätta inom försvaret efter grundutbildningen. Vill man det efter att sett hur illa ställt det är med det svenska markförsvaret? Det var ju inte alls som Aftonbladets bilder på kustjägare och attackdykare och inte blev man någon av dessa heller. Vill man gå med i hemvärnet som är ännu sämre? Låter man sig luras av värvningstidningen Tidningen Hemvärnet som har till syfte att dels ragga soldater till världens billigaste förband dels sprida en bild av hemvärnet som inte stämmer med verkligheten. Jag tror inte det.

Enligt svensk tradition sedan många år tillbaka är svenska soldater sämst utbildade och utrustade för strid i världen, så värnplikten tillför inget nytt där. Man utbildar och utrustar sedan 70-talet svenska soldater för fred och inte krig och svenska soldater går därför inte att använda vid skarpa lägen. Långt hår är tillåtet och alla former av bestraffningar är borttaget –så att man skulle bli vuxen och disciplinerad av att göra värnplikt stämmer inte i Sverige. Redan under 70-talet började svenska kompetenta yrkesofficerare inom infanteriet prata om att de värnpliktiga inte gick att använda i strid pga. för dålig utbildning samt utrustning och att all form av disciplin nästan var borta. Disciplin är a och o i skarp strid. Vad gäller de få till antalet uppvisningstrupper, så är de förmodligen bättre utbildade och utrustade men kan några hundra försvara landet? Flygvapenofficerarna i försvarsstaben har tagit fram en bok om hur man strider på mark, men det är inte samma sak att läsa hur man skall strida som att öva det med realism i terrängen. Det mesta som står i boken övas inte heller alls.

Aftonbladet tar alltid fram bilder på försvarets uppvisningstrupper när man skriver om försvaret och värnplikten men kustjägare, attackdykare och annat är inget som 4.000 inkallade kommer att ingå i – den saken är klar. Kanske några få eller inga alls. Sedan är det frågan om Ryssland är den man skall vara rädd för? USA/NATO/EU är ett långt större hot mot världsfreden. Turligt nog fick USA rätt president och republikanerna gjorde rent hus.

Syftet med på pappret införande av allmän värnplikt tror jag på sikt främst syftar till att få manskap till världens i särklass absolut billigaste och sämst utrustade svenska trupper dvs hemvärnet som idag med 20.000 man utgör hälften av markförsvaret. Vill man vara med där? Vill man byta sin ak5 mot den gamla ak4 med hylsfångaren, vilket är en symbol för att det här med att öva strid inte är så viktigt i Sverige. Dessa soldater som gör mellan 4-8 dagar om året för mellan 3500-7000 kronor om året i ersättning och har en fordonspark som väcker till skratt. Små civila skrotfärdiga fordon utan pansarskydd med grön färg blandas med civila minibussar högst olämpliga för sitt syfte. Utrustningen är omodern eller rent ut sagt dålig. Det man ser på filmer som moderna trupper använder utomlands saknas helt. Skyddsutrustning har inget i ett militärt förband att skaffa alls. Frågan är om de 4.000 vill bli hemvärnsmän? Jag tror det inte. Är man beredd att köpa en kniv, för att det får man köpa en själv i hemvärnet – i fält behövs en kniv. Är man beredd att tvingas komplettera sin utrustning för egna pengar? Vill man ligga på marken i mögliga och ruttna hemvärnstält? Moderna tält med tältsängar kommer aldrig att finnas i hemvärnet. ÖB ser inget behov av hävd att modernisera hemvärnet så det skräp som finns är till för att stanna.

Vad är orsaken till att svenska soldater har sämst vapen, fordon, utrustning och stridsutbildning i världen?

Av hävd tränas soldater i Sverige för fred och inte krig. Varför träna svenska soldater för skarp strid som exempelvis USA:s marinkår när de aldrig kommer att användas för sådan? Militär disciplin samt bestraffningar är sedan länge borttaget i Sverige – man behöver inte ens hälsa på ÖB om man skulle möta honom! Att skjuta automateld med ak5 eller ak4 i hemvärnet är nästan förbjudet utan patronvis eld är rättesnöret dvs träna skytte för fred och inte krig. All stridsutbildning genomsyras av detta sedan början av 70-talet i Sverige – träna och rusta soldater för fred och inte krig. Utlandsstyrkan är inte avsedd för strid heller utan är i områden som är säkrade av USA. Svenska förluster som trots detta uppstår kunde kanske undvikits om trupperna tränats och rustats för det som väntade av utländska instruktörer.

Att den personliga utrustningen är en katastrof beror på flygvapenofficerare i försvarsstaben som saknar kompetens för detta får sitta och klåpa fram den utrustning, uniformer och kängor som svenska fotsoldater sedan tvingas använda. Att köpa beprövad utrustning utomlands är inte lika roligt och att klåpa fram något bakom skrivbordet för att sedan lägga beställningen utomlands är mer kul. Inte en pryl är tillverkad i Sverige. Köper man något i stället för att leka fram eget blir det också fel. Exempelvis Peltor skyddsglasögon är avsedda för civilt hagelskytte och inte alls designade för att bäras med hjälm eller användas militärt. Men bakom skrivbordet kan det ses som kul att leka med dem. Även om man tränar för fred enbart borde man ha bra utrustning. Man skadar sig på dålig sådan eller riskerar onödiga olyckor. Det sägs att all egen designad utrustning är testad! De testerna synes inte vara så bra då alla klagar på den utrustning vi har. Törs man verkligen tala om vad man tycker om den utrustning man skall testa som soldat – karriären!

Inte heller vad gäller vapen för fotsoldater hänger flygvapenofficerarna i försvarsstaben med, utan har valt att komplett avskärma sig från vad moderna trupper använder utomlands. Moderna vapen och riktmedel för strid på långt håll eller i mörker saknas. Det mesta som man ser på nyheterna som utländska fotsoldater använder saknas helt. Åter igen förklaras detta av att varför ha moderna vapen och riktmedel och prylar som exempelvis USA:s marinkår har, om man aldrig skall deltaga i skarp strid som fotsoldat?

Varför skaffa fordon som är avsedda för strid om svenska soldater aldrig skall användas för krig eller skarp strid? Civila fordon som är olämpliga för sitt ändamål är det som dominerar även om man nu målat dem gröna. Tunga trupplastbilar som utländskt infanteri använder sedan andra världskriget är inget att skaffa för trupper som aldrig skall användas för skarp strid anser de ÖB som av hävd kommer från flygvapnet i Sverige!

Om man på youtube ser en utländsk militär kolonn köra med fordon som består av tunga trupplastbilar, som klarar att köra i besvärlig terräng samt skyddade av bepansrade fordon så förstår man att något är fel i den Svenska försvarsledningen sätt att tänka. Om man sedan studerar soldaternas vapen och utrustning så förstår man snart att Svensk försvarsledning aldrig avsett att använda svenska soldater i skarp strid. Varför finns man då och om dessa soldater skulle tvingas till skarp strid i syfte att försvara landet?

Ledningen för hemvärnet förstår inte, att det går inte att låta 50% av markförsvaret utgöras av dessa fina hemvärnsmän men så illa utrustade och göra så lite som mellan 4-8 dagar om året. I Norge gör hemvärnsmän minst 30 dagar och har moderna vapen och utrustning. Det illa utrustade hemvärnet där exempelvis 20.000 man inte kan strida i mörker eftersom all sådan utrustning och riktmedel saknas kan självfallet inte användas som infanteri mot modernt utrustade och tränade utländska trupper utan skulle tränats till att vara gerilla eller överfallstrupper. Detta förstår inte hemvärnets ledning heller utan tröskar på med infanteri och tältförläggning enligt modell från andra världskriget, med stabsfunktioner etc.! Införandet av värnpliktssystemet får ses som ett direkt underkännande av hemvärnsledningen. Hade hemvärnsledningen varit mer på bettet i stället för att passivt ta emot gammalt skräp och låst i infanterimodellen och i stället krävt moderna vapen, fordon och utrustning samt vässade utbildningar för strid hade det inte varit svårt att få ungdomar att göra GMU (grundläggande militär utbildning) för att bli hemvärnsmän. Att gå vägen via värnpliktssystemet för att få hemvärnsmän är vilseledande och kommer inte att fungera.

Försvarsledningen fick det lätt att lobba för att införa på pappret allmän värnplikt men 4.000 inkallade är inte allmän värnplikt och lurar ingen, även om Aftonbladet visat bilder på attackdykare och kustjägare. Flygvapenofficeren ÖB säger att han vill ha 6,5 miljarder extra till försvaret. Skulle bara vara slöseri med pengar. Dessa pengar skulle gå till dyra vapensystem som om vi vore en stormakt eller rena fantasiprojekt som en del skulle rinna ut i sanden. Miljarder brändes på ett fantasiprojekt om en pansarbil som det inget blev av med.

Mer pengar till försvaret skulle inte innebära att stommen i markförsvaret dvs infanteriet skulle få moderna vapen, fordon och utrustning – och absolut skulle inte ett öre gå till hemvärnet. Man skulle inte heller börja utbilda mer för strid än för fred. I hemvärnet är gammal ak4 med hylsfångare, tunn uniform, oduglig skyddsutrustning och omodern och dålig utrustning – där det mesta som modern utrustade utländska soldater har saknas – till för att stanna.

Prislappen för värnpliktssystemet vet jag inte men effektivitet har aldrig varit något som förknippas med svensk försvarsledning som sedan slutet av 60-talet varit en katastrof för det svenska markförsvaret. Förmodligen blir 11 månader slöseri med tid.

Ett modernt utrustat hemvärn där man gjorde minst 30 dagar och tränade för rätt saker hade varit bättre men det kan aldrig bli verklighet med den sammansättning som svensk försvarsledning alltid haft och ingen kritiserar den.

Rune Kandelius
Fd Värnpliktig
Fd Hemvärnman

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!