Insändare

”Fordonsskatt när fordonet står stilla och inte används”

De svenska fordonsägarna har det senaste året betalt strax över 70 miljarder kronor i olika avgifter och skatt för sina fordon och då är inte generella skatter inräknade. Särskilt fordonsskatten utgör en överdriven avgift med tanke på att en bil står stilla ungefär 97 procent av sin livstid. Det menar Boo Nilsson i en insändare.

publicerad 16 juli 2021
fordonsskatt

Karolina Skog, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet, uttalade sig nyligen ”att alla andra är med och betalar för förvaringen av hennes bil och att detta skulle vara planekonomin för bilar som borde slängas på historiens sophög”. Ett märklig påstående och vad menas med alla? Det gäller att vara påläst Karolina Skog! Sveriges Fordonsägarna har det senaste året betalt strax över 70 miljarder kronor i olika avgifter och skatt för sina fordon och då är inte generella skatter inräknade, såsom moms, som berör bilköp, reparation, service, besiktning, trängselskatt eller parkeringsavgifter.

I dessa 70 miljarder ingår:

  • Energi- och koldioxidskatt, cirka 50 procent av bränslepriset
  • Fordonsskatt
  • Trängselskatt
  • Vägavgift för tunga fordon
  • Trafikförsäkringsskatt
  • Vägtrafikregisteravgift (tidigare registerhållningsavgift) för avställt, avregistrerat och
    skattebefriat fordon.

 

Den mest anonyma skatt är på trafikförsäkringspremien, som införandes 2007 och sen dess tillfört statskassan årligen cirka tre miljarder kronor och tills dags datum cirka 50 miljarder. Pengarna var tänkta att gå till rehabilitering och vård av trafikskadade och ett första steg mot en större reform som gick ut på att trafikförsäkringen skulle ta över vårdkostnader från den allmänna sjukförsäkringen vid trafikskador. Denna del av sjukförsäkringen skulle då bli privat – men så blev det inte, försäkringssystemet har inte förändrats och skatten finns kvar! (Avgiften framgår i fordonets försäkringsbrev).

Utöver, tillkommer uppskattningsvis 2,4 miljarder kronor årligen för besiktning av Sveriges fordonsflotta. När det gäller fordonsskatt, finns där två beräkningsgrunden, fordonets vikt och utsläppsvärden. Hög fordonsvikt, orsakar mer vägslitage och med det ökad kostnad för vägunderhåll. När det gäller utsläppsvärden, grundar sig dessa på fordonets testvärden vid typgodkännande (CO2g/km). En relevant fråga, vilket vägslitage orsakar ett fordon som inte används och hur mycket CO2 kommer från motorn när den inte är i gång och som då är ett fiktivt Koldioxidutsläpp.

Detta bevisar att utformningen av vårt skattesystem för fordon är fel! Att inte förglömma, vid tankning betalas energi- och koldioxidskatt + moms (skatt på skatt).

Från, Statens väg- och transportforskningsinstitut – VTI (ett oberoende och internationellt forskningsinstitut inom transportsektorn) finns uppgifter baserade på underlag från Trafikanalys (kunskapsmyndighet för transportpolitik) som visar att vägtransporterna i Sverige betalar årligen cirka 97 miljarder kronor i olika statliga skatter och avgifter och att statliga inkomster för vägtransporter överstiger utgifterna med cirka 65 miljarder kronor årligen.

Enligt VTI är personbilismens kostnader för samhället såsom miljöpåverkan, vägslitage och olyckor, 0,22 kronor per kilometer. Samtidigt uppgår skatter och avgifter till 0,45 kronor per kilometer. Svenska bilister betalar med råge de samhällskostnader som de orsakar i form av vägslitage och utsläpp, genom att betala dubbelt upp i skatt per kilometer, enligt VTI. Även Trafikanalys har kommit fram till och uppskattar att bilismen idag betalar 123 procent av sina kostnader.

Det är nog rätt, som Karolina Skog påstår, att det finns fem miljoner bilar i Sverige och att en bil står stilla 97 procent av sin livstid. Varför då betala ”vägskatt” för denna tid då bilen står stilla och inte används? Det står utom allt tvivel att Sveriges fordonsägare är kraftigt överbeskattade.

 

Boo Nilsson
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.