SVT driver på falsk påverkanskampanj mot “alternativmedia”

Statliga mediestödet

publicerad 20 februari 2021
- av Isac Boman
SVT:s Per Andersson fejkar nyheter
Kulturnyheternas chef Per Andersson försöker nu knyta granskningen av Mprt till "hat och hot".

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Skattefinansierade SVT fortsätter att driva på sin påverkanskampanj mot oberoende mediers granskning av Myndigheten för press, radio och tv. Trots att myndighetens generaldirektör själv understrukit att granskningen inte involverat “hat eller hot” försöker Kulturnyheternas aktivistiska redaktion nu associera NewsVoice, Nya Dagbladet och Samhällsnytt till just hat och hot med hjälp av orelaterade och starkt vinklade artiklar.

I ett inslag på statliga SVT:s “Kulturnyheterna” i onsdags beskrev generaldirektören för Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) Charlotte Ingvar-Nilsson problem relaterade till att flertalet ansvariga myndighetspersoner granskats av NewsVoice, Nya Dagbladet och Samhällsnytt. I inslaget säger Ingvar-Nilsson mycket tydligt att “Det har aldrig varit fråga om hat eller hot. Det vill jag noga understryka.”

Trots detta väljer Kulturnyheternas chef Per Andersson och hans medarbetare att med en icke relaterad artikel med rubriken “Fackförbundet larmar: Hot mot myndigheter ökar” sammankoppla nämnda medier med just hat och hot, något som antyder en planerad påverkansoperation från skattefinansierad media tillsammans med andra systemlojala aktörer mot svenska “alternativmedier”. Britta Lejon, tidigare socialdemokratisk minister och nuvarande ordförande på fackförbundet ST, används på detta sätt som målvakt för att knyta alternativmedier till “hot och våld”.

SVT Fake News Per Andersson
Per Anderssons artikel som associeras till svenska “alternativmedier”

 

“Kulturnyheternas” redaktör Simon Löfroth med reportern Klara Rönnqvist i spetsen gör sedan kopplingen till en tre månader gammal polisanmälan där nättidningen Fria Tider har publicerat ett dokument som ska ha läckts till redaktionen. Fria Tider nämns dock inte överhuvudtaget i sammanhanget.

SVT Per Andersson fejkande nyheter

 

Medverkande i att driva påverkanskampanjen är förutom Andersson och Löfroth bland annat Maria Lindfors, Simon Pollack Sarnecki, Joachim Voss Sundell och Klara Rönnqvist Fors.

NewsVoice har varit i kontakt med Per Andersson för att reda ut hur man ser på saken.

Här blandar man ju lite. Här pratar man om fackförbundet och så drar man in det i detta fallet [MPRT] som inte handlar om hot. Hur ser du på det?

Jag tycker ändå det är klart och tydligt. Hon på fackförbundet talar ju inte om dem exemplen som är vår andra publicering. Det är en angränsande sidovinkel.

Något helt annat då för handlar det ju inte om hot. Det står ändå att ”Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) hängs ut på alternativmedier, vilket upplevs som en påverkanskampanj. Nu larmar även fackförbundet ST om att hot och våld mot tjänstemän på myndigheter ökar.” Du menar att man skall inte läsa detta ihop utan se Britta Lejons uttalande som helt separat?

Man skall läsa det precis som du citerar det. Hon uttalar sig inte om de specifika fallen.

I slutet står det att ”Hoten får konsekvenser för den enskilda som drabbas, och för samhället i stort eftersom rättssäkerheten skadas. Vi kan se att de som utsätts för hot och våld påverkas i sin myndighetsutövning. De fattar beslut de inte hade gjort annars, eller låter bli att fatta beslut som de borde ha fattat. ”

Sen frågar er reporter:

“Samtidigt har vissa tjänstemän stort inflytande, ska de inte kunna hantera kritik även offentligt?”

Här är intervjuaren inne på artikeln om MPRT, att de har fått sina tjänstemän uthängda.

Och Lejon svarar: ”Absolut, men det är inte kritik vi pratar om här.”

Vad är det hon svarar på då “här”? Svarar hon på att MPRT har blivit uthängda eller pratar hon om Migrationsverket eller Försäkringskassan blir hotade? Detta är ju som jag uppfattar det ren propaganda där ni försöker måla upp att personer på MPRT har blivit hotade. Det stämmer ju inte.

Det tycker inte jag. Alltså det tycker inte jag. Jag håller inte med dig. Jag tycker inte vi gör den sammanblandningen.

Det står ju ”här”. Vad är det hon pratar om? Absolut, det är inte kritik vi pratar om ”här”. Vad är det hon svarar på för fråga?

Det är väldigt tydligt att det är en bred bild baserad på hela hennes informationsinhämtning som fackbas.

I det här fallet har det framkommit flera fall av stort bedrägeri via alternativmedia. När det uppdagas är ni tysta, fram till att handläggare blivit ”uthängda” för felaktigheter. Då är det vinkeln, sedan kommer ni in med vinkeln att tjänstemän på Migrationsverket blir hotade vilket är ett sidospår. Den tredje artikeln handlar om “misstänkt dataintrång”. På tre artiklar får man inte någon som helst bild av vilken härva detta är – vad själva ämnet handlar om. Det verkar som att några bara sitter och hänger ut.

Det är ovanligt att man namnger en handläggare som inte har en ansvarsposition. Det är en ovanlig publicering och det är själva nyhetskvalitén i det. Absolut, folk har snuvat till sig bidrag på falska grunder, men att vi inom vanliga medier skulle förtiga detta tycker inte jag stämmer.

Statskanalen har konsekvent förtigit de allvarliga oegentligheter som framkommit granskningen av myndigheten, bland annat där fusk uppdagats i flera ärenden. Tidigare har SVT även förtigit att vänsteraktivisten Johan Ehrenbergs ETC uppdagats med omfattande fusk, och slöt vid tillfället istället upp och hjälpte till med en insamling för tidningen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!