Sverige slopar inreserestriktioner helt

Coronarepressionen

publicerad 28 mars 2022
- av Sofie Persson
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Från och med 1 april kommer inreserestriktioner för länder utanför EU slutligen att tas bort. Vaccinations- och testkravet tas också bort för inresande.

Det innebär en stor lättnad, konstaterar justitie- och inrikesministern Morgan Johansson.

Det var två år sedan regeringen införde vad man kallade ett ”tillfälligt” inreseförbud till Sverige för utländska medborgare från länder utanför EU/EES. Förbudet har dock fortsatt att förlängas och det nuvarande gäller fram till 31 mars.

Regeringsbeslutet hänvisas till Folkhälsomyndigheten som bedömer att förbudet inte längre behövs och nu rekommenderar att det slopas i samband med att det går ut.

Sedan tidigare har vi släppt på inreseförbudet inom EU. Nu låter regeringen också inreseförbudet från tredje land löpa ut. Det innebär en stor lättnad för alla de som på grund av pandemin varit förhindrade att resa till Sverige de senaste åren, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Från och med 1 april kommer covid-19 inte längre att klassas som en samhällsfarlig sjukdom och man bedömer därför att inreserestriktionerna inte längre behövs ur ett smittskyddsperspektiv. Krav på vaccinations- och testintyg slopas också vid inresa till Sverige.

Det var i februari i år som regeringen bekräftade att man planerade att dra tillbaka alla begränsningar man utsatt svenskarna för och den 9 februari togs de flesta restriktioner bort.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!