Regeringen ger 9,2 miljarder till Världsbankens IDA-fond

Globalismens framfart

publicerad 2 juli 2022
- av Sofie Persson
Biståndsminister Matilda Ernkrans (S).

Under torsdagen fattade regeringen beslut om att ge 9,2 miljarder svenska beskattade kronor till Världsbankens fond för låginkomstländer (IDA). Sverige blir med detta den åttonde största givaren till IDA.

Sverige ska nu ge ett rekordstort bidrag till IDA med 9,2 miljarder kronor, uppger regeringen. Mer än en tredjedel av medlen ska riktas till ”klimatåtgärder” och prioritet kommer att ligga på att stärka krisberedskap och motståndskraft inför framtida kriser såsom klimatrelaterade katastrofer, hunger och pandemier.

Påfyllnaden säkerställer även att Världsbanken fortsatt kommer att vara en central aktör i projektet att uppnå de långsiktiga målen i Agenda 2030 och Parisavtalet i utvecklingsländer. Förhandlingar om påfyllnad i fonden skulle egentligen ha skett nästa år, men tidigarelades ett år på grund av vad man beskriver som ”akuta finansieringsbehov” som coronapolitiken orsakat med ökad fattigdom som följd.

Stödet genom IDA är centralt för att bemöta de många parallella globala kriser som drabbar de fattigaste värst, inklusive klimatförändringar, krig och konflikter, ökad skuldbörda och krisen i global livsmedelsförsörjning, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Förra årets förhandlingar resulterade i en historiskt stor påfyllnad till fonden om sammanlagt cirka 930 miljarder kronor för kommande treårsperiod, vilket är drygt 100 miljarder mer än den senaste påfyllnaden 2019.


Fakta: Världsbankens fond för låginkomstländer (IDA)

Det är den enskilt största globala fonden för multilateralt stöd till världens 74 fattigaste länder. Under perioden juli 2022 – juni 2025 förväntas IDA:s arbetsprogram kunna uppnå:

  • Grundläggande hälsa, nutrition och familjeplaneringstjänster för 430 miljoner människor
  • Vaccinationer av 200 miljoner barn
  • Sociala trygghetsnät för 375 miljoner människor
  • Framtagande av nationellt fastställda bidrag för klimatet (Nationally Determined Contributions, NDC) i minst 50 länder
  • Tillgång till elektricitet för 50 miljoner människor.
  • Tillgång till rent vatten för 20 miljoner människor.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.