Kan “sannolikt bli svårt” att ta reda på vem som sprängde Nord Stream

Attentatet mot Nord Stream

publicerad 6 april 2023
- av Sofie Persson
Nordstream sabotage
Gasläcka efter explosion vid Nord Stream 2.

Den svenska utredningen kring sprängningarna av gasledningarna står fortsatt stilla och man har ännu inga bevis för vem eller vilka som skulle kunna ha utfört attentatet. Vidare hävdar man att det “sannolikt kan bli svårt” att utreda på grund av omständigheterna.

Utredningar gällande sprängningarna vid Nord Stream 1 och 2 förra året pågår fortfarande på olika håll. Nyligen meddelade danska energistyrelsen att det ryska statliga gasbolaget Gazprom bjudits in för att medverka vid en bärgning av ett okänt föremål som observerats i närheten av sprängningarna, något som från ryskt håll ses mycket positivt på eftersom man tidigare nekat Ryssland att delta i utredningarna.

I Tyskland är man heller inte klar med utredningen, men kunde i februari konstatera att det inte finns några bevis i nuläget som pekar på att Ryssland skulle vara ansvariga. Den världskände journalisten Seymour Hersh gick nyligen ut med uppgifter om att bomberna som orsakade sprängningarna installerades av norska och amerikanska dykare under Natos militärövning i somras, något som Nya Dagbladet nyligen rapporterade om.

Nu meddelar åklagare Mats Ljungqvist, som leder den svenska utredningen, att man ännu inte har några svar på vem som ligger bakom attentatet.

Det rör sig om ett brott vars omständigheter av naturliga skäl är svåra att utreda. Detonationerna har skett på 80 meters djup på havsbotten i Östersjön, säger han i ett pressmeddelande.

Utredningen har tidigare konstaterat att det rör sig om grovt sabotage och att man hittat rester av sprängämnen. Ljungqvist menar att rapportering kring sprängningarna har blivit en “spelplan för olika påverkansförsök”, men att det inte påverkar den svenska förundersökningen.

Dessa spekulationer är inget som påverkar förundersökningen som tar utgångspunkt i de fakta och den information som framkommit från analyser, brottsplatsundersökningar och samverkan med myndigheter i Sverige och i andra länder, säger Ljungkvist.

Förundersökningen kommer att fortsätta och allt material skall analyseras noggrant med fokus på att se om det finns något svenskt intresse eller om svensk säkerhet har hotats.

Vår förhoppning är att vi ska kunna fastställa vem som har begått det här brottet med det kan konstateras att det sannolikt kan bli svårt med tanke på omständigheterna, menar han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!