Juristerna sågar regeringens vaccinpass: ”Strider mot grundlagen”

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 19 november 2021

Jurister riktar mycket hård kritik mot regeringen för försöket att nu implementera vaccinpass på befolkningen i Sverige. Man pekar bland annat på att åtgärden utgör ett brott mot grundlagen och därtill är oproportionerlig – samt att man agerar i strid mot såväl Europakonventionen som EU:s stadga om grundläggande rättigheter.

Sju jurister och advokater går nu ut och betonar att ett införande av vaccinpass i Sverige strider såväl mot grundlagen som mot Europakonventionen. Man konstaterar att systemet kraftigt inskränker medborgarnas fri-…

 


Liknande artiklar: