Coronavirusets spridning

Jimmie Åkesson: Bötfäll dem som bryter mot myndigheternas rekommendationer

Åkesson är trött på att människor struntar i myndigheternas rekommendationer.

I en debattartikel skriver Jimmie Åkesson att de som bryter mot myndigheternas rekommendationer under coronakrisen och inte håller sig inom behörigt avstånd från sin bostad bör bötfällas.

Åkesson pekar i debattartikeln på hur intensivvårdsplatserna i Stockholm inom kort beräknas ta slut och hur den svenska smittspridningskurvan pekar brant uppåt. Han skriver vidare att det tar flera veckor innan man ser effekterna av de åtgärder som tagits, vilket tyder på att situationen kommer att bli värre i stora delar av Sverige och att belastningen på samhället och sjukvården kommer att bli hård.
Det finns en bred acceptans och förståelse hos befolkningen för situationens allvar, men de senaste veckorna har det tyvärr blivit uppenbart att en mindre del inte tar till sig myndigheternas information och rekommendationer. Denna minoritet riskerar liv och hälsa för hundratusentals människor i vårt land. Olyckligtvis biter vare sig rekommendationer eller statsministerns uppmaning till folkvett på denna grupp. ”

Därför menar SD-ledaren att Sverige bör ta till mer repressiva åtgärder och straffa dem som bryter mot myndigheternas rekommendationer med böter. Vidare önskar han att riksdagen bör agera för att snabbt behandla förslag om att begränsa människors rörelsefrihet i områden där det råder särskild risk för smittspridning.

Den som har särskilda skäl – det kan till exempel handla om att åka till jobbet, inköp av mediciner eller livsmedel och så vidare – ska naturligtvis vara undantagen, men annars ska den som inte håller sig inom behörigt avstånd från sin bostad kunna straffas med böter.

Jimmie Åkesson poängterar också vikten av ett tydligt ledarskap i tider av kris som dessa och att det politiska ledarskapet måste vara berett att agera för att skydda det svenska folket och enskildas liv.

Det är därför angeläget att vara redo att göra det som grundlagen medger för att skydda samhället i en extraordinär situation, även när det kommer till att begränsa människors rörlighet. Jag uppmanar därför Stefan Löfven och regeringen att snarast agera skarpt”, skriver han avslutningsvis.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!