Hotfulla och våldsamma resenärer stort problem för tågpersonal

publicerad 11 december 2019

Hotfulla och våldsamma resenärer har blivit ett allvarligt problem för tågpersonal. Samtidigt ser man mer av ensamarbete ombord på tågen, enligt en ny rapport från fackförbundet Seko. På Seko konstaterar man att problemet har ökat och vill att det åtgärdas.

Fackförbundet har undersökt hur arbetsmiljön ser ut för de anställda inom järnvägstrafiken. Drygt 3200 medlemmar svarade på enkäten som rapporten bygger på, varav ungefär 1000 personer är ombordpersonal. I den senare gruppen säger 70 procent att hot och våld är ett allvarligare problem i dag än för ett år sedan.

De anställda som är mest utsatta är de som arbetar ombord på tågen. Medlemmar berättar om grova hot, våld, sexuella trakasserier och anklagelser om rasism bland annat i samband med biljettkontroll.

Visserligen finns kameror ombord, men de hjälper inte i akuta situationer. Seko kräver nu stopp för ensamarbete ombord på tåg och vill även att den offentliga upphandlingen skall modifieras så att det inte bara är lägsta pris som avgör, utan att det även ställs krav på bemanningen.

Slutligen vill Seko att regeringen utreder om det är möjligt att utfärda tillträdesförbud för resenärer som är ett återkommande hot mot säkerheten.

 

NB Nyhetsbyrån/Christoffer Jarnvall

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!