Inrikes

Fridolin upprörd över könsuppdelad skolidrott

Att en muslimsk friskola i Stockholm tillåts att separera eleverna under skolidrotten baserat på deras kön har fått utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att reagera.

I förra veckan gav Skolinspektionen sitt godkännande till att Al-Azharskolan, en muslimsk friskola i Stockholm, ska få undervisa flickor och pojkar var för sig i idrott.
– Vissa av våra flickor vill kunna ta av sig sjalen och ha shorts och t-shirt på lektionen. Det skulle vara svårt om det fanns jämnåriga pojkar eller en manlig lärare där, säger idrottslärarinnan Nina Da Mata till Lärarnas Nyheter.

Men Skolinspektionens beslut kan strida mot Skolverkets läroplan där det bland annat står att skolan ska ”ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”.

Skolinspektionens beslut att könsuppdela idrotten har bland annat fått utbildningsminister Gustav Fridolin att reagera.

– Alla har ansvar att bygga trygghet mellan tjejer och killar, då kan man inte separera eleverna i ett helt ämne från förskoleklass till nionde klass, säger Fridolin till Aftonbladet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!