Fridolin upprörd över könsuppdelad skolidrott

publicerad 31 augusti 2016

Att en muslimsk friskola i Stockholm tillåts att separera eleverna under skolidrotten baserat på deras kön har fått utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att reagera.

I förra veckan gav Skolinspektionen sitt godkännande till att Al-Azharskolan, en muslimsk friskola i Stockholm, ska få undervisa flickor och pojkar var för sig i idrott.

– Vissa av våra flickor vill kunna ta av sig sjalen och ha shorts och t-shirt på lektionen. Det skulle vara svårt om det fanns jämnåriga pojkar eller en manlig lärare där, säger idrottslärarinnan Nina Da Mata till Lärarnas Nyheter.

Men Skolinspektionens beslut kan strida mot Skolverkets läroplan där det bland annat står att skolan ska ”ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”.

Skolinspektionens beslut att könsuppdela idrotten har bland annat fått utbildningsminister Gustav Fridolin att reagera.

– Alla har ansvar att bygga trygghet mellan tjejer och killar, då kan man inte separera eleverna i ett helt ämne från förskoleklass till nionde klass, säger Fridolin till Aftonbladet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!