Svenska folkets attityder till vaccinering skall kartläggas

publicerad 23 november 2012
välja vaccin

Tilliten till både vacciner och myndigheter minskar. Nu skall våra attityder kartläggas så att inte vår benägenhet att ta fler vacciner i framtiden minskar. En forskare vid Umeå universitet, Britta Lundgren, professor i etnologi, har beviljats ett anslag på fem miljoner kronor av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för ett fyraårigt projekt, ”Epidemier, vaccination och berättelsers makt. Kulturell dynamik och förebyggande av smittsamma sjukdomar”

Vaccinskandalen som skakade Sverige

Hösten 2009 uppmanades hela det svenska folket att vaccineras emot den så kallade svininfluensan av myndigheterna. De flesta medierna var mycket okritiska i sin larmrapportering. Ett samband mellan vaccinet Pandemrix och sjukdomen narkolepsi har senare konstaterats. Narkolepsi är en livslång neurologisk sjukdom som orsakas av störningar i hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Över 150 barn i Sverige beräknas ha fått sjukdomen som en följd av massvaccinationen.

Den svenska statens avtal med vaccintillverkaren Glaxo Smith Kline var hemligstämplat. I uppgörelsen framgick bland annat att tillverkaren friskrivit sig allt ansvar för eventuella skadestånd som resultat av biverkningar.

När nu stora grupper av främst barn och ungdomar fått livslånga besvär och sjukdomar som en följd av vaccinet är det istället skattebetalarna som får bekosta skadestånden.

 


Liknande artiklar: