Skador av 5G-liknande strålning redovisades 1977

publicerad 8 mars 2019

Enligt en tidigare hemligstämplad rapport från USA visade ryska forskare före 1977 att millimetervågor, liknande de som 5G avser använda, är skadliga och påverkar många kroppsliga funktioner. Trots endast 15 minuters exponering om dagen under 60 dagar, sågs skadlig påverkan på huden, centrala och autonoma nervsystemet, hormonsystemet, ämnesomsättningen och immunförsvaret.

Rapporten från regeringsorganet JPRS, Joint Publication Reserach Service, offentliggjordes först 2012 men var författad 1977. Slutsatsen av rapporten är att forskningen visat att millimetervågor har stor skadlig påverkan och baseras på både djurförsök och studier av exponerade människor. Graden av skadlig påverkan beror på exponeringstidens längd och individuella egenskaper.

I rapporten beskrivs resultaten av djurförsök där råttor exponerades 15 minuter om dagen i 60 dagar för 37,5-60 GHz millimetervågor vid 10 W/m2. Det är samma nivå som det referensvärde som Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar skyddar alla vid dygnetruntexponering under obestämd tid med 50 gånger marginal till ”påvisade” hälsoeffekter, innebärande att inga skadliga effekter hittills skulle observerats under 500 W/m2. Post- och telestyrelsen beviljade i april 2018 Ericsson tillstånd för 5G-tester i Sverige med 26 GHz.


Annonser:


Skadliga effekter som observerades

Bland de skadliga observerade effekterna i djurförsöken fanns:

  • Nerver i huden påverkade och skadade.
  • Vävnader i hjärtmuskeln, levern, njurar och mjälte var påverkade. I dessa vävnader uppstod också små döda partiklar och förändrad vävnad.
  • Försämrat immunförsvar.
  • Centrala och autonoma nervsystemets funktion hämmades.
  • Påverkan på hormonsystemet.
  • Påverkad ämnesomsättning.
  • Hämning av alla kroppsliga funktioner på grund av minskade energinivåer.

 

Liknande effekter på människor

USA-rapporten redovisar även att resultaten av djurförsöken jämfördes med studier av 97 människor som i sitt arbete exponerades för millimetervågor och som bekräftade påverkan av radiovågor på ämnesomsättningen i organismen. Speciellt observerades påverkan på ämnesomsättning samt störningar av immunförsvaret.

Forskningen indikerar på en hög biologisk aktivitet och skadlig påverkan av exponering för millimetervågor på organismen. Påverkan på biologiska reaktioner ökade med ökad exponeringstid och var beroende av individuella egenskaper.

Ingen forskning visar att 5G är säkert för människors hälsa och för miljön

Post- och telestyrelsen har beviljat tillstånd för storskaliga tester med 5G, trots att det helt saknas forskning som visar att 5G är säkert för människors hälsa och för miljön. Det framkommer bland annat i den appell som 226 vetenskapsmän och läkare undertecknat, 5G Appeal som uppmanar till stopp för 5G-utbyggnaden tills oberoende forskning visat att 5G är säkert. Det framkom även i en utfrågning av representanter från telekomindustrin i den amerikanska senaten nyligen.

Forskning har under hösten 2018 även visat att 5G:s intensiva pulser kan komma att orsaka allvarliga vävnadsskador i huden även om gällande regelverk respekteras.

Vi saknar i dag i Sverige skyddande gränsvärden för de skadliga effekter som visades i den ryska forskningen före 1977.

Den tidigare hemligstämplade rapporten kan läsas i sin helhet här.

 

Källa: Strålskyddsstiftelsen
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.