Samband mellan låga nivåer D-vitamin och cancer

publicerad 4 maj 2024
- av Sofie Persson
Forskarna menar att det finns ett tydligt samband mellan låga D-vitaminnivåer och exempelvis tarm- och lungcancer.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Det finns en tydlig koppling mellan låga nivåer D-vitamin och cancer, visar forskning från Aalborgs universitet i Danmark. Forskarna kallar fynden ett “genombrott”.

Låga halter D-vitamin har tidigare kopplats samman med psykiska sjukdomar, hjärtproblem och även cancer. Studier har också visat att det kan hjälpa vid olika luftvägsinfektioner, som exempelvis covid-19. I en amerikansk studie kunde man se att risken för dödsfall vid covid-19 var 33 procent lägre för de som åt tillskott av D-vitamin.

I den nya danska studien, som publicerats den vetenskapliga tidskriften Science, har man både analyserat data från möss och från den danska befolkningen. Hos möss kunde man se att de som hade högre nivåer D-vitamin också hade lägre risk att utveckla tumörer.

Om mössen har högre nivåer av D-vitamin i blodet har de mindre tumörutveckling och de svarar också bättre på immunterapi mot cancer, säger forskaren och huvudförfattaren Tine Jess till danska TV2.

Hälsodata från 1,5 miljoner danskar

Tidigare forskning har visat samband mellan D-vitamin och påverkan på cancer. Man har nu kommit fram till att denna sker via tarmfloran, där vitaminet påverkar tarmslemhinnan och ökar mängden av bakterien Bacteroides fragilis. Detta gör mössen mer motståndskraftiga mot cancer eftersom tumörerna inte växer lika mycket.

Genombrottet är att effekten går via tarmfloran och sedan via immunförsvaret och påverkar risken för cancer. Vi kände redan till immunförsvarsdelen, att det går via bakteriesammansättningen i tarmen är nytt, säger Jess.

Vidare har man jämfört resultaten från mössen tillsammans med hälsodata från över 1,5 miljoner danska medborgare. Baserat på den analysen kunde forskarna dra slutsatsen att resultaten kunde överföras till människor.

Vår analys visar att det finns ett samband mellan lägre D-vitaminnivåer och en högre risk att utveckla cancer, inklusive tarm-, lung- och urinvägscancer, säger forskaren.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!