33 procent lägre dödsrisk vid covid med D-vitamin

publicerad 13 mars 2023
- av Sofie Persson
I Sverige är det särskilt viktigt med D-vitamintillskott under vinterhalvåret.

I en amerikansk studie har forskare undersökt samband med tillskott av vitamin D och sannolikhet att drabbas av covid-19, samt även risk att avlida av sjukdomstillståndet inom 30 dagar.

Forskarna fann att det fanns kopplingar för de som tagit tillskott av d-vitamin och en minskad risk att få infektionen med upp till 28 procent. Dödsrisken inom 30 dagar var också upp till 33 procent lägre för de som åt tillskott.

D-vitamin är ett samlingsnamn på steroider som förekommer i vitaminformerna D2 (ergocalciferol) och D3 (kolekalciferol). Att ha brist på vitaminet är kopplat till bland annat cancer, psykiska sjukdomar och hjärtproblem. Sedan uppkomsten av covid-19 har det också varit omdebatterat huruvida vitaminet kan hjälpa mot sjukdomstillståndet samt att brist på D-vitamin kan orsaka en sämre sjukdomsbild.

Tidigare studier har visat att just d-vitamintillskott kan ge ett visst skydd mot luftvägsinfektioner som härletts till covid. Åsikterna kring effekterna har dock varit skilda och forskare har kommit fram till olika resultat. Vissa menar att det finns saker som tyder på att exempelvis d-vitaminbrist kan lindra sjukdomens påverkan, samtidigt som andra anser att så inte är fallet.

Studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Report, har specifikt tittat på hur d-vitaminbehandling eventuellt skulle kunna minska risken för infektion av covid. Studien gjordes i samarbete med åtskilliga institut där man tittade på krigsveteraner som är eller har varit patienter på Department of Veterans Health Affairs i Canandaigua i USA.

Sedan jämförde forskarna samband mellan vitamin D3- och D2-tillskott och sannolikheten för att få covid-19-infektion, samt huruvida en infektion slutar i dödlighet inom 30 dagar. De studerade också om patienternas kön eller ras utgjorde någon skillnad.

Hos veteranerna som tog vitamin D2- och D3-tillskott kunde forskarna se kopplingar till en minskning av covid-19-infektion med 28 procent respektive 20 procent. Dödligheten inom 30 dagar efter en infektion var 33 procent lägre för de som tagit tillskott av vitamin D3 och 25 procent lägre för de som tagit D2. Det var mer fördelaktigt för svarta att ta tillskott, även om det också noterades en markant skillnad hos vita.

Forskarna menar att fynden tyder på att D-vitamintillskott skulle kunna vara ett billigt och lättillgängligt verktyg för att minska spridning av covid och relaterad dödlighet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!