Mycket skärmtid leder till trötta och deprimerade barn

publicerad 5 juli 2024
- av Sofie Persson
Överdrivet skärmanvändande kopplas till flera negativa hälsoeffekter.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Barn och unga som tillbringar mycket tid bakom skärmar har oftare sämre sömn, negativ kroppsbild och är mer deprimerade, enligt en ny rapport som Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten tagit fram tillsammans med bland annat Uppsala universitet. Överraskande nog verkade inte datorspel påverka hälsan negativt lika mycket som man tidigare trott.

I rapporten Digitala medier och barns och ungas hälsa – En kunskapssammanställning, som gjorts på uppdrag av regeringen, har man sammanställt kunskapsläget gällande barn och ungas användning av digitala medier och hur det kan påverka deras hälsa. Där har man tittat på aktuell forskning, data från enkäter samt även använt sig av fokusgrupper med barn, unga och föräldrar.

I resultatet ser man främst att användningen av skärmar har en tydlig effekt på sömnen i alla åldersgrupper. Det finns en tydlig “korrelation mellan att ha mobiltelefon i sovrummet, använda mobilen under natten och sämre sömn“, säger Lina Eklund, universitetslektor vid Institutionen för informatik och media, som är en av forskarna som arbetat som rådgivare i samband med rapporten.

Jag tror på att förhandla fram gemensamma regler för vuxna och barn och just värna sömnen, som att inte ha mobiler i sovrum. Det är inte bara så att förlust av sömn gör att man blir trött. De sambanden som finns mellan dålig sömn och olika riskfaktorer är ju enorma som sämre utveckling, ökad risk för olika sjukdomar och så vidare, säger hon i ett pressmeddelande.

Spela med vänner är positivt

Vidare bekräftas det i rapporten att en ökad användning av digitala medier kan öka risken för depression, samt att särskilt sociala medier ger en ökad risk för en negativ självbild som kan resultera i en ätstörning. Det finns också vissa riskbeteenden att vara uppmärksam på, enligt forskarna. Exempelvis om barnet sitter och scrollar länge på olika plattformar kan det vara en riskfaktor, samtidigt som att prata med vänner inte är det på samma sätt.

Samma sak gäller när det handlar om dataspelande, som ofta pekas ut som skadligt, men som det inte finns mycket forskningsstöd kring.

De flesta unga spelar tillsammans med sina kompisar eller syskon och då är det någonting positivt. Att spela ensam kan däremot vara en riskfaktor. Men samtidigt så har hög användning av både sociala medier och dataspel ett samband med depressiva symptom, säger Eklund.

I september planerar Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten att ta fram nya riktlinjer kring skärmanvändning med stöd från rapporten.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!