Maxgräns för D-vitamin är onödig och otidsenlig

publicerad 18 september 2022
- av Redaktionen
D-vitamin

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Livsmedelsverket har lämnat in en ansökan till EU om införande av maxgränser för D-vitamin och jod i kosttillskott med 80µg för D-vitamin och 200 µg för jod. Verkets förslag går stick i stäv mot aktuell forskning om näringsbehoven för svenskar, enligt den ideella föreningen Nordic Nutrition Council (NNC), som sprider evidensbaserad kunskap om vikten av rätt näring för god folkhälsa.

– Livsmedelsverkets förslag om maxgräns på 80 µg för D-vitamin i kosttillskott är otidsenligt och gränsar till det absurda, säger Mona Birgersson Sjöberg, ordförande för NNC, och fortsätter:

Under vinterhalvåret har de flesta svenskar för låg halt D-vitamin. Från oktober till mars lever vi mestadels på det D-vitamin som huden bildade av solens strålar under det ljusa halvåret.

Enligt forskningsresultat vid Östra Finlands universitet är 100 µg (mikrogram) D-vitamin ett lämpligt tillskott för nordbor under vintertid. (100 mikrogram motsvarar 4000 IE, internationella enheter).

– Många av oss nordbor har fått intresse för sambandet mellan god näring och hälsa under pandemin då den stora nyttan av D-vitamin har bevisats i hundratals studier. Men tyvärr tycks Livsmedelsverket inte ha tagit till sig de senaste 20 årens forskning när de gjort sin bedömning.

Individuella skillnader

Professor Karlberg, som lett den finska studien, har även studerat behovet av D-vitamin och sett att det är mycket individuellt hur mycket D-vitamin huden producerar, men också hur kroppen tar upp D-vitamin.

Den mängd D-vitamin i form av kosttillskott som professor Karlberg anser vara lämplig under vintertid är högre än den maxgräns som Livsmedelsverket vill ska gälla i Sverige,

För den som har ett lågt D-vitaminvärde kan dock en betydligt högre dos krävas inledningsvis för att komma upp till det satta målvärdet för D-vitamin.

Hudfärg, ålder, övervikt är några av de faktorer som kan försvåra kroppens förmåga att bilda D-vitamin.

Liten risk att överdosera

NNC anser att risken för att överdosera D-vitamin är försumbar. Livsmedelsverket har inte heller påvisat några fall av överdosering. Om man dessutom kombinerar D-vitamin med vitamin K2 och magnesium kan kalcium säkert bindas in i benvävnaden. Effekten blir då starkare tänder och skelett.

– I dessa tider då många ängslas för infektioner har vikten av tillräckliga D-vitaminnivåer uppmärksammats. Den samlade vetenskapen har påvisat D-vitaminbrist som den enskilt största faktorn till allvarlig sjukdom och död i virusinfektioner som covid-19.

Att då vilja begränsa vår möjlighet och rätt att på egen bekostnad fritt få välja att balansera vårt D-vitaminvärde är verkligen bakvänt, säger NNC:s ordförande Mona Birgersson Sjöberg.

Begränsa tillgången till jod i relevant dagsdos?

Livsmedelsverket vill även införa ett, enligt NNC, lågt maxvärde i kosttillskott för mineralet jod. Verket anger samma värde som verket självt anser vara en relevant daglig dos för ammande kvinnor, 200 µg (mikrogram) per dag. Det värde som EFSA föreslagit för EU är 600 µg.

Livsmedelsverket motiverar inte skälen till att det anser att Sveriges befolkning skulle behöva mindre mängd jod än övriga européer. Verket har inte heller presenterat några fall av ohälsa från överdosering av jod från kosttillskott.

Se NNC:s hela remissvar här.

Kritiken mot Livsmedelsverkets ansökan är stark från både svenskt och internationellt håll.  Svaren till EU Kommissionen kallas contributions och kan läsas här tillsammans med Livsmedelsverkets ansökan.

Föreningen Nordic Nutrition Council, NNC

Den ideella föreningen Nordic Nutrition Council (NNC) grundades år 2015 för att värna om den nordiska befolkningens rätt till att fritt välja vägar för sin egen hälsa genom informerade val.

Fakta om näringsämnen och aktuell publicerad forskning hittar du på Nordic Nutrition Councils hemsida.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!