Barn får för lite frukt och grönt

publicerad 12 november 2014

Endast en fjärdedel av svenska barn får tillräckligt med frukt och grönt, enligt en studie vid Örebro univer­sitet och Karolinska institu­tet. Inte ens hälften uppger att de äter frukt varje dag, medan 60 procent äter grönsaker varje dag.

Att äta mycket frukt och grönsa­ker minskar risken för hjärtsjuk­domar, stroke, diabetes och vissa former av cancer. Enligt världs­hälsoorganisationen WHO bör vi äta 400 gram om dagen. Livsmedelsverket förordar minst 500 gram. Norska barn äter mest i Europa, 345 gram om dagen, och finska minst 220 gram. Svenska barn äter i snitt 291 gram.

Vi tror att det beror på våra svenska skolluncher. De erbju­der bra salladsbarer. Samtidigt äter de svenska barnen långt ifrån tillräckligt med grönsa­ker. Ett medel på 141 gram räcker inte. Alla barn borde äta minst 200-250 gram grönsaker för att nå WHO:s eller Livsme­delsverkets rekommendationer, säger Agneta Yngve, professor i måltidskunskap vid Örebro universitet.

I studien framgår även att flickor äter mer frukt och grönt än pojkar.

Förutom Sverige ingick Bul­garien, Finland, Tyskland, Grek­land, Island, Norge, Portugal, Slovenien och Holland i stu­dien.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!