Svenska flygplatser har tappat tre miljoner resenärer

Coronarepressionen

publicerad 13 maj 2021
- av Isac Boman
Bromma flygplats.

Flygtrafiken från Swedavias tio svenska flygplatser har minskat med nästan 90 procent som en följd av coronapolitiken. Sedan 2019 har flygplatserna tappat nästan tre miljoner månatliga resenärer.

Flygresandet i april är fortfarande mycket begränsat vid våra flygplatser till följd av pandemin och restriktioner. Inrikestrafiken klarar sig marginellt bättre jämfört med utrikestrafiken, men antalet resenärer ligger totalt sett på en konstant låg nivå under månaden. Nio av tio resenärer är fortfarande borta jämfört med före pandemin”, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Under april 2021 flög 369 000 resenärer från någon av Swedavias flygplatser – 205 000 av dessa var utrikesresenärer och 163 000 reste inrikes. Detta är att jämföra med 3 242 000 resenärer som flög under april 2019.

April 2021 är ändå något bättre än samma månad förra året då en stor del av flygtrafiken ställdes in helt och enbart 63 000 flög från någon av Swedavias flygplatser. Under den tid med hårda restriktioner som hittills passerat bedömer flygbolaget att man sammanlagt ”tappat” närmare 40 miljoner resenärer – en enorm förlust som saknar historiskt motstycke.

Lösningen på flygkrisen konstaterar Jonas Abrahamsson är att samhället öppnas upp och att reserestriktionerna försvinner så att det blir enklare för människor att flyga.

Noterbart är att vd:n samtidigt efterlyser att det totalitära systemet med vaccinationsbevis implementeras och anser att det blir ”viktigt för att göra ett fritt resande möjligt både inom och till och från EU”.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!