Statliga mediestödet

MPRT går mot budgetkollaps – Kulturdepartementet under press

publicerad 26 februari 2021

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) går nu mot en budgetkollaps där hela stödsystemets funktion hotas. Förra året betalade myndigheten ut hela 650 miljoner i mediestöd. Detta kan nu komma att kollapsa till 208 miljoner för helåret 2021. Det innebär samtidigt att det nya redaktionsstödet som omfattade 500 miljoner under 2020 kan gå ner med hela 90 procent. Detta hotar nu fria medier som utsatts för extrema budgetsvängningar.

Regeringens budget för MPRT:s samlade stödformer för 2021 är 932 miljoner kronor. Av denna pott är redan 724 miljoner öronmärkta för drift och distributionsstöd (som är presstöd och alltså inte mediestöd). Detta enligt ett pressmeddelande från MPRT som delvis berör ämnet.

Under 2020 delade MPRT ut följande stöd där även fria medier kunde söka:
  • Stöd för lokal journalistik: 121 miljoner
  • Innovations och utvecklingsstöd: 30 miljoner
  • Redaktionsstöd: 500 miljoner

 

Totalsumman för 2020 omfattande alltså 651 miljoner i mediestöd. Eftersom mediestödet, till skillnad från presstödet delas ut efter “tillgängliga medel” kan stödet nu sjunka med nästan 70 % överlag.

Innovationsstödet och stödet för lokal journalistik kommer att handläggas av MPRT med start under mars 2021 och ansökningsprocessen pågår just nu. Om detta omfattar samma belopp som 2020 finns det bara lite drygt 50 miljoner kvar för redaktionsstödet.

Enligt enhetschefen för mediestöd, Georg Lagerberg, har de nu lyft frågan till Kulturdepartementet. Han menar vidare att det är upp till regeringen om nu stödformen helt kommer att kollapsa.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!