“Filterbubblor” hjälpte mot ensamhet

Coronapolitikens skadeverkningar

publicerad 10 mars 2022
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Så kallade filterbubblor på sociala medier har generellt hjälpt människor att känna sig mindre ensamma under coronakrisen, visar en finsk studie, åtminstone gällande personer som varit mer djupt involverade i digitala sociala “bubblor”. För de allra mest ensamma kunde man dock inte notera någon skillnad.

På sociala medier bildas ofta så kallade ”filterbubblor”, individens intressen och åsikter avspeglas i vad man följer. Det faktum att människor i högre grad skapar sina egna flöden har samtidigt problematiserats från olika håll.

Exempelvis har Facebook fått mycket kritik eftersom många använder sig av sajten för att publicera sina nyheter och där viktiga nyheter kan filtreras bort om de inte passar in i det ”personifierade” filtret. Omvänt har kritik även riktats mot att plattformens egna och allt mer styrda algoritmer därtill påverkar vilken information som visas och inte.

Enligt en ny studie från Finland menar man dock att dessa ”filterbubblor” verkar ha hjälpt människor att hantera den sociala isoleringspolitiken under coronakrisen. Studien, som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science & Medicine, är baserad på två undersökningar som genomfördes mellan 2017 och 2021. I studien har man bland annat tittat på det som kallas ”Identity Bubble Reinforcement Scale”, vilket är ett mått på hur djupt en person är innesluten i olika filterbubblor på nätet. Där fann man en tydlig anknytning mellan hur djupt involverade människor varit i sociala bubblor och nivån av ensamhet man känt under nedstängningar. Överlag fann man att människor som var väldigt engagerade i sina sociala bubblor upplevde mindre ensamhet och oro än människor som inte var engagerade alls.

Detta hjälpte dock inte för alla. Hos människor som redan före krisen upplevde stark ensamhet såg forskarna ingen effekt av att vara djupt engagerad i filterbubblor.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!