Australiensisk studie: Ensamheten dröjer kvar efter restriktionerna

Coronapolitikens skadeverkningar

publicerad 7 juli 2022
- av Sofie Persson

En ny studie från Australien visar att medborgarna inte återhämtat sig varken socialt eller psykiskt efter de hårda restriktionerna och att den ökade ensamheten under nedstängningarna permanenterat sig i hög grad för många människor.

De som drabbats hårdast är fattiga, de som tidigare saknat starka sociala band, människor med funktionshinder. Kvinnor har också haft svårare att återhämta sig än män.

I kölvattnet av nedstängnings- och restriktionspolitik har många länder nu konstaterat negativa följder för befolkningen. Bland annat en omfattande studie från Uppsala Universitet visat att nivåer av depressiva symptom hos studenter förhöjts speciellt i de länder där restriktionerna varit som mest strikta, något som Nya Dagbladet rapporterade om.

Nu har en australiensisk studie släppts som undersökt effekterna efter restriktionerna i landet. Där fann man att ensamheten människor upplevde efter nedstängningarna var ”betydande och ojämn”, och att den i flera fall kvarblivit trots att man nu lyft på de flesta restriktioner.

Deltagarna rapporterade ökad ensamhet hänförlig till: fysisk isolering, hälsoångest, upphörda aktiviteter, minskad anslutningskvalitet och dålig motivation”, står i studien som publicerats i Australian Journal of Social Issues.

Studien genomfördes på University of Wollongong och University of Sydney med 2605 deltagare. Ensamheten upplevdes främst av människor med låg inkomst, de som saknade starka band redan innan covid-19 samt människor med funktionshinder och deras vårdgivare.

Det finns en brist på kontakter som fattigare människor har, särskilt om de är arbetslösa. De var ensamma på väg in, men när de kom ut ur det bibehölls de höga ensamhetsnivåerna, säger Roger Patulny, docent i sociologi vid University of Wollongong.

Samtidigt fann man att människor med starka band till andra eller de som redan var i ett förhållande lättare kunde hitta tillbaka efter nedstängningarna. Även män i allmänhet har haft lättare att återhämta sig än kvinnor.

Forskarna påpekar också att ökad digital kommunikation enligt datan måste ses som ett komplement till och inte kan ses som ett substitut eller ersätta fysisk kontakt mellan människor.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!