Protester mot nedstängningspolitiken över hela västvärlden

Coronarepressionen

publicerad 22 mars 2021
- av Isac Boman
Demonstranter i Amsterdam under lördagen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I samband med det globala eventet Worldwide Rally for Freedom hölls omfattande protester världen över i lördags mot den repressiva coronapolitiken som bedrivs på många håll. Vissa av demonstrationerna lockade tiotusentals deltagare och tydligt är att allt fler medborgare fått nog av nedstängningspolitiken och att deras fri- och rättigheter har tagits ifrån dem.

Protester anordnades enligt den samordnande hemsidan Worldwide Demonstration i ett 100-tal städer i omkring 40-tal länder, bland annat Australien, Kanada, Tyskland, Österrike och England där människor gått man ur huse för att visa politiker och andra makthavare att man tröttnat på repressionen och att nog faktiskt är nog. Även i Sverige hölls manifestationer även om dessa som förväntat inte var lika omfattande som den omtalade Tusenmannamarschen i Stockholm den 6 mars.

 

Som förväntat gick polisen hårt fram på flera håll och särskilt i Storbritannien som blivit omtalat som ett av de mest totalitära coronaregimerna västländerna i dagens läge vid sidan av Australien och Frankrike. I London arresterades minst 33 demonstranter. Samtidigt har allt fler röster höjts även i Storbritannien som försvarar medborgarnas rätt att protestera mot makthavarnas drakoniska politik. Bland annat 60 brittiska lagstiftare har signerat ett öppet brev där man konstaterar att det är oacceptabelt att kriminalisera protester.

I Tyskland förekom liknande scener när poliser använde bland annat vattenkanoner för att försöka skingra demonstranter i tiotusental.

Även i Italien, Nederländerna, Serbien, Belgien, Kroatien, Danmark, Finland och Ukraina arrangerades omfattande protester mot coronaregimernas förtryck av medborgarna med inriktning på att man inte längre tänker acceptera en repression som avskaffat grundläggande friheter och därtill också orsakar konkurser, massarbetslöshet, fattigdom och även i övrigt ett massivt mänskligt lidande.


Bilder från Amsterdam under lördagen.

 

I Sverige har politiker fördömt de folkliga manifestationer som anordnades i Stockholm, Malmö och i Göteborg under lördagen. Stockholms finansborgarråd Anna Köning Jerlmyr (M) hävdar att att demonstrationerna är ”ansvarslösa” och ”skapar oordning och kaos”.

– Att människor samlades i en demonstration för två veckor sedan, mitt under rådande pandemi, var högst ansvarslöst. Det är minst lika ansvarslöst den här gången. Alla och envar har ansvar att följa regler och rekommendationer för att medverka till att förhindra smittspridning, hävdar Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg (S).

Enligt statskanalen SVT blev minst 23 personer ”handgripligen avlägsnade av polisen”. Länsstyrelsen i Skåne har meddelat att man kommer att tvinga arrangören av protesterna att betala 50 000 kronor i vite.

Max Winter som närvarade i Göteborg i helgen och även bistod i Tusenmannamarschen för två veckor sedan säger till Epoch Times att syftet med demonstrationerna är att sprida kunskap och medvetenhet om vad det är som pågår och att den repressiva politik som bedrivs enbart haft negativa effekter. Han konstaterar också att det handlar om folkliga sammankomster med politiskt blandade deltagare.

– Det här är inget som går att kategorisera på en höger-vänster-skala, politiskt sett. Många inom journalistkåren försöker sätta oss i ett fack, menar han och uttrycker oro över att många människor accepterar repressionen som ”det nya normala”.

En annan deltagare, Linda Falkenström, delar Winters uppfattning och uppmanar till att söka kunskap utanför mainstreammedia för att förstå vad det egentligen är som sker i Sverige och andra länder.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!